Valtion vi­ras­to­jen han­kin­to­jen ja­lan­jäl­ki syyniin - Tut­ki­ja: "Maail­man­laa­jui­ses­ti ai­nut­ker­tais­ta"

Valtion virastot voivat jatkossa tarkastella hankintojensa ilmastopäästöjä Hankintapulssipalvelun avulla.
Valtion virastot voivat jatkossa tarkastella hankintojensa ilmastopäästöjä Hankintapulssipalvelun avulla.
Kuva: Santeri Mikkonen

Valtion virastot pääsevät jatkossa arvioimaan hankintojensa hiilijalanjälkeä helposti Hankintapulssi-palvelussa. Vastuullisuustavoitteet ovat yksi julkisia hankintoja ohjaava tekijä. Päästökertoimiin pohjautuvan laskennan avulla virasto voi tunnistaa, mistä tuoteryhmistä aiheutuu eniten päästöjä ja kohdentaa vähennystoimenpiteitä ensisijaisesti näihin.

Suomen ympäristökeskus (SYKE) on selvittänyt julkisten hankintojen hiilijalanjälkeä ja luonnonvarojen käyttöä hyödyntäen panos-tuotos-suhteeseen perustuvaa mallinnusta. Hiilijalanjälki kuvaa kaikkia tuotteen tai palvelun elinkaaren aikaisia kasvihuonekaasupäästöjä. Kertomalla organisaation hankintavolyymi tuoteryhmäkohtaisella päästökertoimella saadaan suuntaa antava tieto siitä, mistä suurin hiilijalanjälki muodostuu.

– Kasvihuonekaasupäästöjen kytkeminen tällä tavalla julkisiin hankintoihin on maailmanlaajuisestikin ainutkertaista, painottaa tutkija Hannu Savolainen SYKEstä.

"Kasvihuonekaasupäästöjen kytkeminen tällä tavalla julkisiin hankintoihin on maailmanlaajuisestikin ainutkertaista."
Hannu Savolainen
Tutkija

Ajatus julkisten hankintojen hiilijalanjäljen konkreettisesta osoittamisesta ja SYKEn tuottamien päästötietojen yhdistämisestä Hanselin hankintadataan syntyi kestäviä julkisia hankintoja edistävässä KEINO-yhteistyössä.

Hanselin asiakkailla on parin vuoden ajan ollut käytössään Hankintapulssi-työkalu, joka tarjoaa tietoa organisaation hankinnoista helposti ymmärrettävässä muodossa. Hiilijalanjälkinäkymä päätettiin lisätä tähän jo valmiiksi käytössä olleeseen palveluun.

– Tavoitteenamme oli muodostaa visualisointi, josta asiakas saa selkeän kuvan hankintojensa CO2-päästöistä, kertookehittämispäällikkö Mika Hänninen Hanselista.

27 organisaation edustajat pilotoivat työkalun uutta ominaisuutta ja hiilijalanjäljen laskentaa KEINO-akatemiassa, joka on hankintojen vaikuttavuuden johtamisen kehittämisohjelma. Mukana ohjelmassa on valtion virastojen lisäksi myös kuntasektorin organisaatioita, ja pikkuhiljaa hiilijalanjäljen laskentamallin käyttöä laajennetaan julkisella sektorilla.

Hiilijalanjälki voidaan jo laskea lähes seitsemällekymmenelle tuote- tai palveluryhmälle.