Tilaajille

Val­tuus­to moitti ve­las­ta, hank­kei­den ko­hon­neis­ta kus­tan­nuk­sis­ta ja hen­ki­lös­tö­me­no­jen kas­vus­ta – Tar­kas­tus­lau­ta­kun­nal­la lista asiois­ta, joihin tulee kiin­nit­tää huo­mio­ta

Taivalkosken valtuuston kokouksessa tarkastuslautakunta toi esille paljon huolenaiheita. Yleisempiä oli väkimäärän vähentyminen ja kunnan velan kasvu. Lautakunta puuttui kuitenkin myös  muun muassa sairauspissaolojen kasvuun, hankkeiden kustannusten nousuun ja henkilöstömenojen kasvuun.

Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Hannu Ervasti totesi, että tarkastuslautakunta on huolissaan kunnan nopeasta velkaantumisesta.