Harri Lämsä on Koil­lis­maan Osuus­kau­pan uusi toi­mi­tus­joh­ta­ja – Uusi johtaja aloit­taa teh­tä­väs­sään maa­lis­kuus­sa

Lue tietopaketti: Mitä ää­nes­tä­jän olisi hyvä tietää alue­vaa­leis­ta? Ko­ko­sim­me ky­sy­myk­set ja vas­tauk­set

Osallistu lukijaäänestykseen: Valitse Koil­lis­sa­no­mien paras kansi vuo­del­ta 2021

Tilaajille

Vär­jä­tys­tä ke­tun­hän­näs­tä suk­ka­puik­ko­jen lan­gan­jä­miin – per­hon­si­don­ta on mo­ni­puo­li­nen kä­si­työ, joka vaatii vakaat kädet ja kär­si­väl­li­syyt­tä

Perhonsidonta onnistuu kokemattomiltakin, kiitos kurssien, nettivideoiden ja kärsivällisyyden. Kunnon apuvälineet auttavat ja materiaaleja löytyy jopa sukkapuikoilta.

Tamperelaislähtöinen, posiolla vuosikymmeniä asunut Pertti Saaristo pitelee käsissään värjättyä ketunhäntää, jonka karvoja käytetään perhonsidonnassa.
Tamperelaislähtöinen, posiolla vuosikymmeniä asunut Pertti Saaristo pitelee käsissään värjättyä ketunhäntää, jonka karvoja käytetään perhonsidonnassa.
Kuva: Petri Markkanen

Kärsivällisyys ja keskittymiskyky ovat perhonsitojan tärkeimpiä taitoja, korostaa kokenut kalastaja ja jo kohta puoli vuosisataa perhoja sitonut posiolainen Pertti Saaristo. Hän on opettanut perhojen sidontaa kalastusseuran sidontailloissa, koulujen pajapäivillä, kansalaisopistojen kursseilla ja 4H -kerholla. Yksi asia on jäänyt häneen mieleensä viime vuosilta: älypuhelimet vievät keskittymiskykyä erityisesti nuorilta.

– Perhojen sitomisessa pitää keskittyä, mutta valitettavasti sen herpaantuminen on yleistä juuri kursseilla olevilla nuorilla älypuhelimen keskeytysten vuoksi. Kaikki oppivat perhonsidonnan taidon, jos jaksavat keskittyä.