Juuri nyt: Ra­vin­to­la piste avataan uu­del­leen ensi lauan­tai­na

Joko luit: Isoja kaloja nousi ver­kos­ta Kuu­sa­mos­sa - lue tästä uusin ka­la­ki­sa­jut­tu

Mainos: Tutustu Koillissanomat Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Viime vuosi oli Po­siol­le hyvä – mer­kit­tä­vin syy ta­lou­del­li­sen ti­lan­teen ko­hen­tu­mi­seen löytyy sote-pal­ve­lui­den ul­kois­ta­mi­ses­ta

Posion kunnanjohtaja Heli Knutars esitteli valtuutetuille kuntastrategian uutta esitettä.
Posion kunnanjohtaja Heli Knutars esitteli valtuutetuille kuntastrategian uutta esitettä.
Posion kunnanjohtaja Heli Knutars esitteli valtuutetuille kuntastrategian uutta esitettä.
Kuva: Petri Markkanen

Kaiken kaikkiaan Posion kunnan taloudellisessa tilanteessa on tapahtunut muutos parempaan. Merkittävin syy on sote-palvelujen ulkoistaminen.

Dina Solatie, Itä-Lapin kuntayhtymän kehittämispäällikkö, esitteli valtuustolle kuntayhtymän edunvalvonnan toimintaa ja vaikuttamismahdollisuuksia.

– Sote-uudistusta tarkastellaan syksyllä siitä näkökulmasta, että voisivatko Itä-Lapin kunnat tehdä enemmän yhteistyötä, Solatie avasi sote-uudistuksen myötä tulevia mahdollisuuksia.

Keskustelua heräsi Forest In -hankkeesta, jossa valmistellaan biotuotantolaitoksen rakentamista Kemijärvelle.

Valtuutettu Antti Hämeenniemi oli huolestunut päätöksenteon aikataulusta ja toivoi, että biojalostamohankkeeseen suhtauduttaisiin vakavasti.

– Epävarmuudelle ei saa perustua mikään rakentaminen, Antti Hämeenniemi kertoi.

Posion kunnanjohtaja Heli Knutars kommentoi puolestaan kuntayhtymätoiminnan henkeä.

– Kun näitä hankkeita mietitään, niin kaikki kunnat saavat ilmaista sen, että mitkä hankkeet ovat mieleen, Knutars totesi.

– Olemme vahvempia yhdessä kuin yksin.

Viime vuosi oli Posiolla muutosten aikaa: Itä-Lapin kuntayhtymään liittyminen ja elinkeinotoimen uudelleen järjestelyt toivat muutoksia, lisäksi uuden kuntastrategian valmistelu aloitettiin.

Sote- ja maakuntauudistuksen valmistelutyö on edistyi seutukuntaisissa työryhmissä.

– Posiolainen näkemys on hyvin esillä, Knutars vakuutti työryhmäkuulumisissa.

Kunnan toimintatuottoja kertyi yli 290 000 euroa budjetoitua enemmän (yht. 10,6 milj. euroa). Toimintamenojen osalta budjetti alittui 264 000 eurolla (toteutuma 34,6 milj. euroa). KIKY -sopimus vaikutti eläkekuluihin ennakoitua positiivisemmin henkilökulujen alittuessa sen myötä 220 000 eurolla.

Verotuloja Posiolle kertyi hieman enemmän kuin budjetointivaiheessa, yhteensä 10,7 milj. euroa, yhteensä 167 000 verohallinnon ennustetta enemmän.

Vuosikate oli 565 000 euroa budjetoitua parempi.

Henkilöstössä miesten osuus on noussut – vuonna 2016 osuus oli 28%, kun taas viime vuonna määrä oli noussut 37%. Kunnalla oli viime vuonna vakituista henkilöstöä 160.

Sairauspoissaolojen määrä henkilökunnan keskuudessa nousi verrattuna edellisiin vuosiin. Työhyvinvointia edistäviä toimenpiteitä tullaan jatkamaan.

Suurimpina investointeina tehtiin vanhainkodin sprinklerijärjestelmä ja hammashoitolan ja perusturvan kattotyöt sekä peruskoulun vesi- ja lämpöputkien uusiminen.

– Kiinteistöjen kunnosta huolehtiminen on tärkeä asia, Knutar selvensi tahtotilaa.

Palvelujen kehittämistä voidaan kunnanjohtajan mukaan jatkaa entistä paremmin, kun kunnan talous ei ole niin ahtaalla.

Valtuustoryhmien puheenvuoroissa keskustan Olavi Lehtiniemi oli tyytyväinen Posion viime vuoteen.

– Hallituilla riskinotoilla pystymme investoimaan uutta ja kehittämään kunnastamme entistä paremman kaikille kuntalaisille.

Ryhmä 2008:n Antti Hämeenniemi kritisoi kunnan taloudenhoitoa.

– Verotulot täytyy saada isommaksi mitä valtionavustukset – muuten ei kuntatalous ole kestävällä pohjalla. Elinkeinopuoli pitää saada tolalleen, sitä kautta lähtee verotuloja tulemaan.

Perussuomalaisten Paavo Mursu otti puheessaan esiin huolen väestön määrästä.

– Väkiluku laskee koko ajan ja meidän täytyy jatkaa tiukkaa linjaa.

SDP:n Sari Honkanen käsitteli puheessaan hyvinvointia.

– Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on monia asioita. Sekin näkyy hyvinvoinnissa, että eriarvoistuminen kasvaa.