Tilaajille

Yh­teis­met­sien ko­konaisalas­ta yli 70 pro­sent­tia si­jait­see Poh­jois-Suo­mes­sa – Suu­rim­mat yh­teis­met­sät ovat Kuu­sa­mos­sa, Sal­las­sa ja Ke­mi­jär­vel­lä

Yhteismetsien kokonaispinta-ala Suomessa on noin 800 000 hehtaaria, joka vastaa noin 6 prosenttia yksityismetsien pinta-alasta. Yhteismetsien kokonaisalasta yli 70 prosenttia sijaitsee Pohjois-Suomessa, Suomen metsäkeskuksen tiedotteessa sanotaan.

Viimeisen kymmenen vuoden aikana yhteismetsien pinta-alan kasvu on ollut suurinta juuri pohjoisessa. Lapissa yhteismetsien pinta-alan kasvu on ollut noin 44 000 hehtaaria, Pohjois-Pohjanmaalla noin 34 000 hehtaaria ja Kainuussa 16 000 hehtaaria. Suurimmat yhteismetsät ovat Kuusamossa, Sallassa ja Kemijärvellä, tiedotteessa sanotaan.