Tilaajille

Yk­si­tyis­tiet on saatava kun­toon, met­sä­alan toi­mi­jat vaa­ti­vat – ke­sä­kor­juu­koh­tei­ta on jäl­jel­lä vielä tu­han­sia kuu­tio­met­re­jä

Metsäalan toimijat ovat huolissaan Paula-myrskyalueen teiden kunnosta. Tiedotteen mukaan myrskyalueen yksityistiestö joutui viime kesän ja syksyn aikana äärettömän lujille isojen puukorjuumäärien ja olosuhteiden takia. Toimijoita huolettaakin miten tiet kestävät korjuukalustojen siirtoja ja puunkuljetuksia ensi kevään aikana. Kriittistä aikaa puunkorjuun ja teiden kunnon kannalta tulee olemaan huhti-kesäkuu, jotta metsänomistajille arvokkaimmat tukit saadaan sahalle ennen juhannusta. Kuitupuiden kuljetusta voidaan osittain jättää kesäaikaan.

Asia nousi esiin Pudasjärvellä metsäalan toimijoiden yhteistyöpalaverissa, jossa käsiteltiin viime kesän Paula-myrskyalueen yksityisteiden kunnostamista. Palaveriin osallistui alueen Metsänhoitoyhdistyksien, Metsäkeskuksen, Metsähallituksen, ELY:n, Sumetku Oy:n ja alueen kuntien edustaja.