Ym­pä­ris­tö- ja ve­si­lu­vat voi nyt hakea säh­köi­ses­sä asioin­ti­pal­ve­lus­sa – jat­kos­sa ta­voit­tee­na yhden luukun palvelu

Aluehallintovirasto lupaa luvan hakemisen olevan nyt aiempaa nopeampaa ja koko lupaprosessin avoimempaa ja ennakoitavampaa.

-
Kuva: Jukka Leinonen / Arkistokuva

Kaikkia valtion viranomaisten myöntämiä ympäristö- ja vesilupia voi nyt hakea aluehallinnon sähköisessä asiointipalvelussa. Koko hakuprosessin voi tehdä alusta loppuun asti sähköisesti.

Hakemuksen tekoa on helpotettu niin, että täytettävät kohdat ja täyttöohjeet mukautuvat valitun toiminnan mukaan. Myös hakemusten käsittelyä ja lupapäätösten rakennetta on yhdenmukaistettu.

Aluehallintovirasto lupaa luvan hakemisen olevan nyt aiempaa nopeampaa ja koko lupaprosessin avoimempaa ja ennakoitavampaa.

Sähköisessä asiointipalvelussa tieto kerätään rakenteisesti. Sen ansiosta AVIn on tulevaisuudessa mahdollista toteuttaa "yksi tieto yhden kerran" -periaatetta, jossa hakijan täytyy antaa kukin tieto vain yhden kerran ja sen jälkeen tieto on eri hakemuksissa aina valmiina käytettäväksi.

Kehitystyö mahdollistaa myös yhden luukun palvelun kehittämisen ja yhtenäistää viranomaisten toimintatapoja. Hakemusprosessin aikana kertynyttä tietoa voidaan tulevaisuudessa hyödyntää myös valvonnassa.