Aluehallintovirastot
Posiolla edelleen liikettä – aluehallintoviraston avustusta ei muihin Koillismaan kuntiin

Po­siol­la edel­leen lii­ket­tä – alue­hal­lin­to­vi­ras­ton avus­tus­ta ei muihin Koil­lis­maan kuntiin

15.03.2021 15:00
Tilaajille
Koronaepidemiaa hillitään kolmella eri tasolla – Tätä perustaso, kiihtymisvaihe ja leviämisvaihe tarkoittavat

Ko­ro­na­epi­de­miaa hil­li­tään kol­mel­la eri tasolla – Tätä pe­rus­ta­so, kiih­ty­mis­vai­he ja le­viä­mis­vai­he tar­koit­ta­vat

18.02.2021 19:01
Tilaajille
Koronasulut jatkuvat Kuusamossa tammikuulle – Sulku ei koske alle 18-vuotiaiden lasten ja nuorten harrastevuoroja kaupungin toimitiloissa eikä koulujen järjestämää liikunnanopetusta

Ko­ro­na­su­lut jat­ku­vat Kuu­sa­mos­sa tam­mi­kuul­le – Sulku ei koske alle 18-vuo­tiai­den lasten ja nuorten har­ras­te­vuo­ro­ja kau­pun­gin toi­mi­ti­lois­sa eikä kou­lu­jen jär­jes­tä­mää lii­kun­nan­ope­tus­ta

17.12.2020 08:01
Tilaajille
AVI-kysely: Kouluruokailun järjestämisessä etäopetuksessa eroja: "Yksittäisissä kunnissa on päätetty toteuttaa kouluruokailujärjestelyt muulla tavoin kuin lainsäädännössä edellytetään"

AVI-ky­se­ly: Kou­lu­ruo­kai­lun jär­jes­tä­mi­ses­sä etä­ope­tuk­ses­sa eroja: "Yk­sit­täi­sis­sä kun­nis­sa on pää­tet­ty to­teut­taa kou­lu­ruo­kai­lu­jär­jes­te­lyt muulla tavoin kuin lain­sää­dän­nös­sä edel­ly­te­tään"

27.11.2020 04:00
Tilaajille
Sairaanhoitopiiri: Oulu on siirtynyt epidemian kiihtymisvaiheen kynnykselle, maskin käyttöä suositetaan nyt kaikissa julkisissa tiloissa – "Viime aikojen tilanne koronaviruksen suhteen on ollut huolestuttava"

Sai­raan­hoi­to­pii­ri: Oulu on siir­ty­nyt epi­de­mian kiih­ty­mis­vai­heen kyn­nyk­sel­le, maskin käyttöä suo­si­te­taan nyt kai­kis­sa jul­ki­sis­sa ti­lois­sa – "Viime aikojen tilanne ko­ro­na­vi­ruk­sen suhteen on ollut huo­les­tut­ta­va"

28.10.2020 11:24
Kokoontumisrajoitukset säilyvät ennallaan Pohjois-Pohjanmaalla – kunta voi tehdä tiukempia rajoituksia, jos tartuntatautitilanne pahenee äkillisesti

Ko­koon­tu­mis­ra­joi­tuk­set säi­ly­vät en­nal­laan Poh­jois-Poh­jan­maal­la – kunta voi tehdä tiu­kem­pia ra­joi­tuk­sia, jos tar­tun­ta­tau­ti­ti­lan­ne pahenee äkil­li­ses­ti

23.10.2020 04:00
Tilaajille
Ely-keskus päättää istutusvelvoitteen muuttamisesta – Taivalkoskelainen kalankasvattaja hakee lupaa istuttaa järvitaimenen sijaan kirjolohta

Ely-kes­kus päättää is­tu­tus­vel­voit­teen muut­ta­mi­ses­ta – Tai­val­kos­ke­lai­nen ka­lan­kas­vat­ta­ja hakee lupaa is­tut­taa jär­vi­tai­me­nen sijaan kir­jo­loh­ta

10.10.2020 18:00
Tilaajille
Jääräpäinen kalafarmari on jatkuvasti tukkanuottasilla viranomaisten kanssa Taivalkoskella – Valvontaeläinlääkäri: Laitoshygienia oli käsittämättömän heikolla tasolla

Jää­rä­päi­nen ka­la­far­ma­ri on jat­ku­vas­ti tuk­ka­nuot­ta­sil­la vi­ran­omais­ten kanssa Tai­val­kos­kel­la – Val­von­tae­läin­lää­kä­ri: Lai­tos­hy­gie­nia oli kä­sit­tä­mät­tö­män hei­kol­la tasolla

27.09.2020 09:10 1
Tilaajille

Alue­hal­lin­to­vi­ras­to: "Ra­joi­tuk­set uh­kaa­vat elin­kei­no­ja"

16.09.2020 04:00
Tilaajille
Nuorten työpajoille tukea koronavirustilanteeseen

Nuorten työ­pa­joil­le tukea ko­ro­na­vi­rus­ti­lan­tee­seen

26.06.2020 12:50
Tilaajille
Ympäristö- ja vesiluvat voi nyt hakea sähköisessä asiointipalvelussa – jatkossa tavoitteena yhden luukun palvelu

Ym­pä­ris­tö- ja ve­si­lu­vat voi nyt hakea säh­köi­ses­sä asioin­ti­pal­ve­lus­sa – jat­kos­sa ta­voit­tee­na yhden luukun palvelu

06.05.2020 19:37