Kainuun ammattiopisto
Lukijalta: Vanhusten viikko huipentui Ikämessuihin Kuusamon ammattiopistolla
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Van­hus­ten viikko hui­pen­tui Ikä­mes­sui­hin Kuu­sa­mon am­mat­ti­opis­tol­la

11.10.2021 19:00
Tilaajille
Kainuun ammattiopiston rehtoriksi haettiin myös Kuusamosta ja Posiolta – pesti täytetään tammikuun alusta lukien

Kainuun am­mat­ti­opis­ton reh­to­rik­si haet­tiin myös Kuu­sa­mos­ta ja Po­siol­ta – pesti täy­te­tään tam­mi­kuun alusta lukien

07.09.2021 04:59
Tilaajille
Kainuun ammattiopistosta valmistuu opiskelijoita ammattiin kolmelta paikkakunnalta – katso täältä lista valmistuneista

Kainuun am­mat­ti­opis­tos­ta val­mis­tuu opis­ke­li­joi­ta am­mat­tiin kol­mel­ta paik­ka­kun­nal­ta – katso täältä lista val­mis­tu­neis­ta

03.06.2021 15:54
Tilaajille
Joudutaanko tilanteen muuttumiseen reagoimaan hyvinkin nopeasti? – Koillismaan keskiasteesta loputkin lähiopetukseen maanantaina

Jou­du­taan­ko ti­lan­teen muut­tu­mi­seen rea­goi­maan hy­vin­kin no­peas­ti? – Koil­lis­maan kes­ki­as­tees­ta lo­put­kin lä­hi­ope­tuk­seen maa­nan­tai­na

13.02.2021 04:00 1
Tilaajille
KAO:n sähköpostiosoitteisiin lähetetty haitallisia linkkejä sisältäviä viestejä – pyydetään poistamaan avaamatta

KAO:n säh­kö­pos­ti­osoit­tei­siin lä­he­tet­ty hai­tal­li­sia link­ke­jä si­säl­tä­viä vies­te­jä – pyy­de­tään pois­ta­maan avaa­mat­ta

11.01.2021 11:05
Tilaajille
Kainuun ammattiopiston perinteinen syyskirppis tällä kertaa ulkona
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kainuun am­mat­ti­opis­ton pe­rin­tei­nen syys­kirp­pis tällä kertaa ulkona

14.09.2020 16:00
Tilaajille