Ah­dis­taa­ko ko­ro­na­vi­ruk­sen le­viä­mi­nen ja yh­teis­kun­nas­sa val­lit­se­va poik­keuk­sel­li­nen ti­lan­ne? Lue tästä THL:n ja Ensi- ja tur­va­ko­tien liiton ohjeet pelon lie­vit­tä­mi­seen

Koronavirus ja poikkeusolot voivat ahdistaa. THL antaa vinkkejä tilanteeseen.
Koronavirus ja poikkeusolot voivat ahdistaa. THL antaa vinkkejä tilanteeseen.
Kuva: Jukka Leinonen

Moni kokee tällä hetkellä huolta koronaviruksen leviämisestä ja yhteiskunnassa vallitsevasta poikkeuksellisesta tilanteesta. 

THL on koonnut vinkkejä, kuinka omaa ja läheisten pelkoa voi lievittää vaikeassa tilanteessa. Ohjeet pohjautuvat Maailman terveysjärjestö WHO:n ohjeisiin. 


THL kehottaa pitämään kiinni terveellisistä elämäntavoista ja arjen hyvistä rutiineista, vaikka pysyisikin kotona. Terveellisesti syöminen, riittävä nukkuminen sekä kuntoilu kotona tai ulkona liikkuminen auttavat jaksamaan vaikeassa tilanteessa. 

Myös läheisiin kannattaa pitää yhteyttä, vaikka heitä ei voisikaan tavata. Perheenjäseniin ja ystäviin voi pitää yhteyttä puhelimitse ja netin kautta. 

Kielteisiä tunteitakaan ei kannata yrittää tukahduttaa. Tunteista kannattaa puhua niille ihmisille, joihin luottaa. 

– On normaalia olla surullinen, hämmentynyt, peloissaan tai vihainen poikkeusolosuhteissa, THL muistuttaa. 

Tupakkaa, alkoholia tai huumeita ei tulisi käyttää stressin lievittäjänä. Lisäksi THL kehottaa hyödyntämään niitä taitoja, jotka ovat aiemmin auttaneet vaikeista tilanteista selviytymiseen.


Jos olo tuntuu hyvin vaikealta, tulee ottaa yhteyttä terveydenhuollon ammattilaiseen. Matalan kynnyksen keskusteluapua voi saada esimerkiksi Suomen Mielenterveysseuran kriisipuhelimesta numerosta 09 2525 0111 tai Sekasin-chatista.

THL kehottaa vähentämään median ja sosiaalisen median ääressä käytettyä aikaa, mikäli kokee uutisten herättävän huolta. Samalla ihmisiä kehotetaan hakemaan tietoa luotettavista lähteistä, kuten WHO:n, THL:n ja sairaanhoitopiirien verkkosivuilta. 

Näin tuet lasta

Myös lapset seuraavat koronaviruksesta käytävää keskustelua. THL muistuttaa, että aikuisten tehtävä on tukea ja turvata lapsia heidän huolissaan ja peloissaan. 

– Lapset reagoivat stressiin monin eri tavoin. He voivat olla ahdistuneita, takertua vanhempiinsa tavallista enemmän, olla vihaisia tai toisaalta ylikilttejä tai esimerkiksi kastella sänkynsä öisin.

THL kehottaa aikuisia pysymään rauhallisena ja suhtautumaan lapsen reaktioihin ymmärtäväisesti ja lämmöllä. Lapsen huolia kannattaa kuunnella ja antaa paljon läheisyyttä. Aikuisen tulisi piha rauhalliseen ja ystävälliseen sävyyn sekä lievittää mahdollisia pelkoja. 


Myös erityistilanteessa lapselle tulisi järjestää mahdollisuuksia tavalliseen leikkiin. THL:n mukaan nyt kannattaa yrittää järjestää tavallistakin enemmän aikaa olla lapsen kanssa. 

Myös lasten kanssa tulisi pitää mahdollisimman hyvin kiinni tavallisista arjen rutiineista ja aikatauluista, vaikka päiväkoti tai koulu olisikin suljettuna. Arkeen kannattaa pyrkiä löytämään rutiineja kotona opiskelun, tehtävien, leikin ja rentoutumisen välillä. 

THL muistuttaa myös opettamaan lapsille selkeitä ja konkreettisia keinoja, kuinka tartuntavaaraa voi vähentää pesemällä kädet, laittamatta sormia suuhun.

– Näytä itse esimerkkiä ja käytä sanoja, jotka lapsi ymmärtää.


Lapselle on myös hyvä kertoa rauhoittavasti siitä, mitä saattaa tapahtua: joku perheenjäsen voi esimerkiksi tuntea olonsa huonoksi ja joutua sairaalaan. 

Perheiden jaksaminen voi olla nyt koetuksella
KS

Koronan vuoksi perheiden elämä rajoittuu nyt omaan kotiin. Uusi tilanne on hieno mahdollisuus puuhata enemmän yhdessä, kun menoja on vähemmän ja aikaa enemmän. Pulmat voivat myös kärjistyä ja perheiden yksinäisyys tuntua ylivoimaiselta.

Ensi- ja turvakotien liitto tiedottaa, että huoli ja epävarmuus ovat normaaleja tunteita uudessa ja poikkeuksellisessa tilanteessa. On myös luontaista, että ihmiset selviävät tilanteista yhdessä tukemalla toisiaan. Vauvan vanhemmille arjen ilojen ja huolien jakaminen isovanhempien, sukulaisten ja ystävien kanssa on tärkeä tuki ja turva. Erilaiset vertaisryhmät voivat olla todella merkittävä arkea kannatteleva voimavara monenlaisissa elämäntilanteissa.


Nyt, kun yhteistä tekemistä joudutaan rajoittamaan ja monen perheen kannalta tärkeät harrastukset ja yhteiset henkireiät on peruttu, korona-tilanteeseen liittyvä huoli ja epävarmuus voi tuntua ahdistavalta tai lisätä erilaisia pelkoja. Omia huolen ja ahdistuksen tunteita on hyvä purkaa toisen aikuisen kanssa, sillä vanhempien tärkeänä tehtävänä on lievittää lasten kokemaa hätää tai epävarmuutta.

− Ihan kaikkien perheiden jaksamista koetellaan ja vanhempien luovuutta kysytään tässä tilanteessa. Perheiden tukemiseksi lisäämme chatin aukioloaikoja ja autamme tehostetusti verkossa, sanoo pääsihteeri Riitta Särkelä Ensi- ja turvakotien liitosta. 

− Jutteleminen chatissä usein jo helpottaa. Se, että saa kertoa mieltä painavista asioista tai kysyä neuvoa omaan tilanteeseen. Chateissa meillä vastaavat Ensi- ja turvakotien liiton jäsenyhdistysten asiantuntijat.


Valitettavasti koti ei ole kaikille turvallinen paikka. Joskus kotiin liittyy pelkoa, ahdistusta ja huolta ja uuden epävarman tilanteen tunteet voivat purkautua riitoina ja uhkaavina tilanteina. Myös parisuhde voi ajautua kriisiin, kun turvaverkosto murtuu ja arjen rutiinit puuttuvat. Joskus päihteet voivat olla pakokeino arjesta, joka tällä hetkellä monissa perheissä on tavallisuudesta poikkeava.

− Suurin huoli meillä on perheistä, joissa on jo valmiiksi vaikeuksia. Elinpiirin pieneneminen voi kärjistää erotilanteen ristiriitoja, lisätä väkivaltaa, päihteiden käyttöä tai kuormittaa vauvaperheiden vanhempia, Särkelä jatkaa. 

− Se on varmaa, että perheiden haasteet mielenterveyden ja päihteiden kanssa eivät ainakaan tässä tilanteessa vähene.

Vanhempien tärkeä tehtävä on lisätä lasten turvallisuudentunnetta. Vaikka ystäviä ja sukulaisia ei voi tavata kasvotusten, niin yhteyttä voi pitää puhelimitse tai videopuheluilla ja Skypen välityksellä.


Ensi- ja turvakotien liitto kertoo lisävänsä tuntuvasti perheitä auttavan chatin aukioloaikoja tulevina viikkoina. Chat on auki arkipäiväisin klo 10 –15 sekä muina erikseen ilmoitettuina aikoina.