Aluevaalit: Tar­kas­tus­las­ken­ta toi kes­kus­tal­le yhden li­sä­pai­kan Poh­jois-Poh­jan­maal­le

Tilaajaetu: Ilmoita vauvasi mak­sut­ta mukaan Vauvat 2021 -koos­tee­seen tästä!

Birdlife
Birdlife Suomi: Joka viides Euroopan lintulaji on uhanalainen tai silmälläpidettävä: "Luontokadon torjumisessa eletään nyt ratkaisun hetkiä"

Bird­li­fe Suomi: Joka viides Eu­roo­pan lin­tu­la­ji on uhan­alai­nen tai sil­mäl­lä­pi­det­tä­vä: "Luon­to­ka­don tor­ju­mi­ses­sa eletään nyt rat­kai­sun hetkiä"

27.10.2021 04:00
Tilaajille
Vie lapset retkelle lähiluontoon – Tänään alkaa Lasten lintuviikko: "Pesinnän merkkien etsimisen voi ajatella vaikkapa hauskana salapoliisileikkinä"

Vie lapset ret­kel­le lä­hi­luon­toon – Tänään alkaa Lasten lin­tu­viik­ko: "Pe­sin­nän merk­kien et­si­mi­sen voi aja­tel­la vaik­ka­pa haus­ka­na sa­la­po­lii­si­leik­ki­nä"

17.05.2021 04:00
Tilaajille
Bongaa päivä pihalla tänä sunnuntaina – Montako lintulajia havaitset 100 metrin säteellä kodista? Ilmoita havaintosi BirdLifelle

Bongaa päivä pihalla tänä sun­nun­tai­na – Montako lin­tu­la­jia ha­vait­set 100 metrin sä­teel­lä ko­dis­ta? Ilmoita ha­vain­to­si Bird­Li­fel­le

15.05.2021 04:00
Tilaajille
Vuoden lintu on pieni ja pippurinen pikkutikka, lintuharrastajien aktiivinen panos mahdollistaa lajin seuraamisen

Vuoden lintu on pieni ja pip­pu­ri­nen pik­ku­tik­ka, lin­tu­har­ras­ta­jien ak­tii­vi­nen panos mah­dol­lis­taa lajin seu­raa­mi­sen

09.04.2021 13:13
Lapin lintutieteellinen yhdistys valittiin vuoden lintuyhdistykseksi - Posiolainen Akseli Myllyneva vetää yhdistyksen nuorisojaostoa

Lapin lin­tu­tie­teel­li­nen yh­dis­tys va­lit­tiin vuoden lin­tu­yh­dis­tyk­sek­si - Po­sio­lai­nen Akseli Myl­ly­ne­va vetää yh­dis­tyk­sen nuo­ri­so­jaos­toa

22.03.2021 14:43
Tornien taisto peruuntuu toisen kerran – Isku lintuharrastukselle

Tornien taisto pe­ruun­tuu toisen kerran – Isku lin­tu­har­ras­tuk­sel­le

18.03.2021 17:00
Tilaajille
Tammikuun lopun Pihabongauksessa tarkkaillaan taas talvilintuja – bongauksen tuloksista saadaan tietoa talvisen linnuston muutoksista

Tam­mi­kuun lopun Pi­ha­bon­gauk­ses­sa tark­kail­laan taas tal­vi­lin­tu­ja – bon­gauk­sen tu­lok­sis­ta saadaan tietoa tal­vi­sen lin­nus­ton muu­tok­sis­ta

22.01.2021 15:01
Tilaajille
Halvoilla kiikareilla alkuun – BirdLife Suomi on valinnut posiolaisen Akseli Myllynevan vuoden 2020 nuoreksi lintuharrastajaksi

Hal­voil­la kii­ka­reil­la alkuun – Bird­Li­fe Suomi on va­lin­nut po­sio­lai­sen Akseli Myl­ly­ne­van vuoden 2020 nuo­rek­si lin­tu­har­ras­ta­jak­si

22.11.2020 18:00
Tilaajille
EuroBirdwatch seuraa lintujen muuttoa yli rajojen – vielä voi nähdä esimerkiksi hanhia, kurkia, sepelkyyhkyjä, rastaita sekä peippoja ja järripeippoja

Eu­ro­Bird­watch seuraa lin­tu­jen muuttoa yli rajojen – vielä voi nähdä esi­mer­kik­si hanhia, kurkia, se­pel­kyyh­ky­jä, ras­tai­ta sekä peip­po­ja ja jär­ri­peip­po­ja

01.10.2020 17:00
Tilaajille
Jätä rauhaan sattumalta löydetyt linnunpesät ja orvoilta vaikuttavat poikaset – Birdlife muistuttaa lintujen pesimärauhasta juhannuksena ja koko kesänä

Jätä rauhaan sat­tu­mal­ta löy­de­tyt lin­nun­pe­sät ja or­voil­ta vai­kut­ta­vat poi­ka­set – Bird­li­fe muis­tut­taa lin­tu­jen pe­si­mä­rau­has­ta ju­han­nuk­se­na ja koko kesänä

19.06.2020 04:00
Tilaajille
Kuka asuu pöntössäsi? - viikonloppuna bongataan pönttölintuja

Kuka asuu pön­tös­sä­si? - vii­kon­lop­pu­na bon­ga­taan pönt­tö­lin­tu­ja

04.06.2020 13:25
Tilaajille