Mainos: Sieltä, missä tunnet elä­vä­si. Tutustu Koil­lis­sa­no­mat Digiin 1 kk 1 €. Tilaa tästä.

Tilaajille

Bird­li­fe Suomi: Joka viides Eu­roo­pan lin­tu­la­ji on uhan­alai­nen tai sil­mäl­lä­pi­det­tä­vä: "Luon­to­ka­don tor­ju­mi­ses­sa eletään nyt rat­kai­sun hetkiä"

Euroopan lintujen uuden uhanalaisuusarvion mukaan joka viides Euroopan lintulaji on uhanalainen tai silmälläpidettävä. Monet Suomessa pesivät vesilinnut ja kahlaajat ovat nyt maanosanlaajuisesti uhanalaisia. Arvio osoittaa suojelutyön myös auttaneen uhanalaisia lajeja, mutta luontokadon pysäyttämiseksi tarvitaan nykyistä tehokkaampia toimia.

Taivaanvuohi on yksi Euroopan ja Suomen yleisimmistä kahlaajista. Sen kanta on vähentynyt ja laji luokitellaan nyt vaarantuneeksi.
Taivaanvuohi on yksi Euroopan ja Suomen yleisimmistä kahlaajista. Sen kanta on vähentynyt ja laji luokitellaan nyt vaarantuneeksi.
Kuva: Petri Vainio

Euroopan lintujen uhanalaisuusarvio kertoo lintukantojen viimeaikaisista muutoksista koko Euroopassa – Kaukasukselta Huippuvuorille. Uhanalaisiksi luokitellaan nyt 13 prosenttia (71 lajia) kaikista maanosassa pesivistä tai talvehtivista lintulajeista (544 lajia). Uhanalaisuuden kynnyksellä eli silmälläpidettäviä on kuusi prosenttia lajeista. Tiedot linnuston muutoksista perustuvat valtaosin vapaaehtoisten lintuharrastajien tekemiin lintulaskentoihin, Birdlife Suomi tiedottaa.
Arvio julkaistiin 14. lokakuuta.

Euroopan lintujen uhanalaisuus arvioitiin edellisen kerran vuonna 2015. Uhanalaisten lajien määrä on pysynyt samalla tasolla, mutta monen lajin tilanne on muuttunut. Esimerkiksi Suomessa edelleen rajoituksetta metsästettävän jouhisorsan luokitus on heikentynyt elinvoimaisesta vaarantuneeksi ja haahkan vaarantuneesta erittäin uhanalaiseksi. Suojelutoimien ansiosta joidenkin lajien, kuten nyt vaarantuneeksi luokitellun kiljuhanhen ja silmälläpidettäväksi arvioidun mustapyrstökuirin, tilanne on sen sijaan parantunut.