Carunan jakelualue Koillismaalla
Pirttikoski-Kuusamo korkeajännitelinjan sähkönsiirron keskeytyksien syy selvisi: ”Voimajohtojen tasolle paikoittain laskeutuneet ukkosköydet aiheuttivat maasulun”

Pirt­ti­kos­ki-Kuu­sa­mo kor­kea­jän­ni­te­lin­jan säh­kön­siir­ron kes­key­tyk­sien syy sel­vi­si: ”Voi­ma­joh­to­jen tasolle pai­koit­tain las­keu­tu­neet uk­kos­köy­det ai­heut­ti­vat maa­su­lun”

14.01.2022 19:15
Tilaajille
Kuusamo-Pirttikoski -linja tarkastetaan tänään ilmasta helikopterilla – Lämmönjakelu toimii nyt normaalisti Kuusamossa  – Kaupungilla on kriittisiin toimipaikkoihin omat generaattorit

Kuu­sa­mo-Pirt­ti­kos­ki -linja tar­kas­te­taan tänään ilmasta he­li­kop­te­ril­la – Läm­mön­ja­ke­lu toimii nyt nor­maa­lis­ti Kuu­sa­mos­sa – Kau­pun­gil­la on kriit­ti­siin toi­mi­paik­koi­hin omat ge­ne­raat­to­rit

13.01.2022 15:07
Tilaajille
Carunan jakelualueella Koillismaalla laajalla alueella sähkökatkoksia – enimmillään ilman sähköä oli noin 620 asiakasta

Carunan ja­ke­lu­alueel­la Koil­lis­maal­la laa­jal­la alueel­la säh­kö­kat­kok­sia – enim­mil­lään ilman sähköä oli noin 620 asia­kas­ta

30.12.2021 15:03
Tilaajille