Mainos: Sieltä, missä tunnet elä­vä­si. Tutustu Koil­lis­sa­no­mat Digiin 1 kk 1 €. Tilaa tästä.

Tilaajille

Pirt­ti­kos­ki-Kuu­sa­mo kor­kea­jän­ni­te­lin­jan säh­kön­siir­ron kes­key­tyk­sien syy sel­vi­si: ”Voi­ma­joh­to­jen tasolle pai­koit­tain las­keu­tu­neet uk­kos­köy­det ai­heut­ti­vat maa­su­lun”

Viime päivien sähkökatkoksien syy Koillismaalla on nyt saatu selvitettyä. Ilmakuvista voi havaita Pirttikoski-Kuusamo korkeajännitelinjalla ukkosköysien paikoittain laskeutuneen johtoihin kertyneen tykkylumen seurauksena voimajohtojen tasolle. Sivuttaisliikkeessä johdot tarttuvat toisiinsa, joka aiheutta keskeytyksiä sähkönsiirtoon.
Viime päivien sähkökatkoksien syy Koillismaalla on nyt saatu selvitettyä. Ilmakuvista voi havaita Pirttikoski-Kuusamo korkeajännitelinjalla ukkosköysien paikoittain laskeutuneen johtoihin kertyneen tykkylumen seurauksena voimajohtojen tasolle. Sivuttaisliikkeessä johdot tarttuvat toisiinsa, joka aiheutta keskeytyksiä sähkönsiirtoon.
Kuva: Juha Puhakka/Eltel

Viime päivien sähkökatkoksien syy Koillismaalla on nyt saatu selvitettyä. Pirttikoski-Kuusamo korkeajännitelinjalla voimajohtojen tasolle paikoittain laskeutuneet ukkosköydet aiheuttivat maasulun.

Ukkosjohtoihin kertyneen tykkylumen seurauksena ne olivat paikoittain laskeutuneet voimajohtojen tasolle. Johdot olivat tarttuneet toisiinsa, joka aiheutti keskeytyksiä sähkönsiirtoon.