Viikon kysymys: Seu­ra­sit­ko Rukan maail­man­cu­pien kil­pai­lu­ja?

Kuvaajalta: Ruka Nor­di­cis­sa iski tunne, että olen vapaan tyylin kil­pai­lus­sa pe­rin­tei­sen suk­sel­la

Mainos: Tutustu Koillissanomat Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Eläinlääkäripalvelut
Koillismaalla eläinlääkäripalvelut toimivat taas normaalisti – Päivystys ja kiireellistä hoitoa vaativat sairaustapaukset on saatu hoidettua vaikeasta tilanteesta huolimatta

Koil­lis­maal­la eläin­lää­kä­ri­pal­ve­lut toi­mi­vat taas nor­maa­lis­ti – Päi­vys­tys ja kii­reel­lis­tä hoitoa vaa­ti­vat sai­raus­ta­pauk­set on saatu hoi­det­tua vai­keas­ta ti­lan­tees­ta huo­li­mat­ta

04.04.2022 15:59
Vaikka tuotantoeläinpuolella päivystävää eläinlääkäriä tarvitaan harvemmin, maatalousyrittäjä kaipaa silti Kuusamon nykytilanteeseen ratkaisua: ”Sinne soittaa joku muukin, jolla on oikeasti hätä”

Vaikka tuo­tan­to­eläin­puo­lel­la päi­vys­tä­vää eläin­lää­kä­riä tar­vi­taan har­vem­min, maa­ta­lous­yrit­tä­jä kaipaa silti Kuu­sa­mon ny­ky­ti­lan­tee­seen rat­kai­sua: ”Sinne soittaa joku muukin, jolla on oi­keas­ti hätä”

07.10.2021 19:00 1
Tilaajille
"Tarvitaanko Posiolla kunnan omaa eläinlääkäripalvelua? Kuinka usein käytät eläinlääkäripalvelua vuodessa?" – Posion kunta kartoittaa tarvetta eläinlääkäripalveluiden kehitystoimille

"Tar­vi­taan­ko Po­siol­la kunnan omaa eläin­lää­kä­ri­pal­ve­lua? Kuinka usein käytät eläin­lää­kä­ri­pal­ve­lua vuo­des­sa?" – Posion kunta kar­toit­taa tar­vet­ta eläin­lää­kä­ri­pal­ve­lui­den ke­hi­tys­toi­mil­le

22.05.2021 09:08
Tilaajille
Eläinlääkärin valvontatehtävistä osa jää Koillismaalla tekemättä, sillä työvoima ei riitä – palveluiden laatu ja saatavuus toteutui viime vuonna lainsäädännön edellyttämällä tavalla

Eläin­lää­kä­rin val­von­ta­teh­tä­vis­tä osa jää Koil­lis­maal­la te­ke­mät­tä, sillä työ­voi­ma ei riitä – pal­ve­lui­den laatu ja saa­ta­vuus to­teu­tui viime vuonna lain­sää­dän­nön edel­lyt­tä­mäl­lä tavalla

09.03.2021 04:00
Tilaajille