Mainos: Vielä ehdit hyö­dyn­tää ke­sä­tar­jouk­sem­me, tilaa Koil­lis­sa­no­mat tästä!

Tilaajille

"Tar­vi­taan­ko Po­siol­la kunnan omaa eläin­lää­kä­ri­pal­ve­lua? Kuinka usein käytät eläin­lää­kä­ri­pal­ve­lua vuo­des­sa?" – Posion kunta kar­toit­taa tar­vet­ta eläin­lää­kä­ri­pal­ve­lui­den ke­hi­tys­toi­mil­le

Tarvitaanko Posiolla kunnan omaa eläinlääkäripalvelua? Kuinka usein käytät eläinlääkäripalvelua vuodessa?

Posion kunta on avannut kyselyn, jolla kartoitetaan eläinlääkäripalvelun kehitystoimia Posiolla. Kerätyillä tiedoilla voidaan tehdä suunnitelmallisesti päätöksiä palvelun tulevaisuudesta, kunnan tiedotteessa kerrotaan. Kysely keskittyy kysynnän, laadun ja saatavuuden kartoittamiseen. Yksittäisiä kyselyyn vastaajia ei tunnisteta tiedoista.