Suurpetokeskus: Avi antaa lau­sun­ton­sa Kuu­sa­mon Suur­pe­to­kes­kuk­ses­ta maa­nan­tai­na

Tero Karjalaisen kolumni: Vain tie­tys­tä kul­mas­ta nähty kaa­to­paik­ka kuuluu Ou­lun­tien näh­tä­vyyk­siin

Luitko jo: Lii­to-ora­vaa varten Tai­val­kos­kel­la pys­ty­tet­tiin ai­tauk­sia, joihin kasvaa haapoja

Mainos: Tilaajille livenä Arctic Volley - Pölkky Kuusamo pe 23.9. klo 18.30 ja la 24.9. klo 15. Tilaa tästä.

Kyselyt
Tunnetko nämä Koillismaan vaikuttajanaiset? Testaa tietosi!

Tun­net­ko nämä Koil­lis­maan vai­kut­ta­ja­nai­set? Testaa tie­to­si!

19.03.2022 16:47 8
Tilaajille
Kysely: Neljäsosa suomalaisista pelkää myrskyjä jonkin verran – myrskyvahinkoja korvattiin viime vuonna miljoonien eurojen edestä

Kysely: Nel­jäs­osa suo­ma­lai­sis­ta pelkää myrs­ky­jä jonkin verran – myrs­ky­va­hin­ko­ja kor­vat­tiin viime vuonna mil­joo­nien eurojen edestä

27.07.2021 08:48
Tilaajille
"Tarvitaanko Posiolla kunnan omaa eläinlääkäripalvelua? Kuinka usein käytät eläinlääkäripalvelua vuodessa?" – Posion kunta kartoittaa tarvetta eläinlääkäripalveluiden kehitystoimille

"Tar­vi­taan­ko Po­siol­la kunnan omaa eläin­lää­kä­ri­pal­ve­lua? Kuinka usein käytät eläin­lää­kä­ri­pal­ve­lua vuo­des­sa?" – Posion kunta kar­toit­taa tar­vet­ta eläin­lää­kä­ri­pal­ve­lui­den ke­hi­tys­toi­mil­le

22.05.2021 09:08
Tilaajille

Poh­jois-Poh­jan­maan asuk­kai­den nä­ke­myk­siä so­te­pal­ve­luis­ta kar­toi­te­taan ky­se­lyl­lä – ky­se­lyyn voi vastata ver­kos­sa

06.04.2021 19:00
Posion maatilayrittäjille kysely: Maatiloilta alettaisiin kerätä lantaa ja lietteitä biokaasulaitokseen, jossa niistä jalostetaan liikennepolttoainetta

Posion maa­ti­la­yrit­tä­jil­le kysely: Maa­ti­loil­ta alet­tai­siin kerätä lantaa ja liet­tei­tä bio­kaa­su­lai­tok­seen, jossa niistä ja­los­te­taan lii­ken­ne­polt­to­ai­net­ta

29.01.2021 04:00
Tilaajille
AVI-kysely: Kouluruokailun järjestämisessä etäopetuksessa eroja: "Yksittäisissä kunnissa on päätetty toteuttaa kouluruokailujärjestelyt muulla tavoin kuin lainsäädännössä edellytetään"

AVI-ky­se­ly: Kou­lu­ruo­kai­lun jär­jes­tä­mi­ses­sä etä­ope­tuk­ses­sa eroja: "Yk­sit­täi­sis­sä kun­nis­sa on pää­tet­ty to­teut­taa kou­lu­ruo­kai­lu­jär­jes­te­lyt muulla tavoin kuin lain­sää­dän­nös­sä edel­ly­te­tään"

27.11.2020 04:00
Tilaajille
Kysely: 100 euron pudotus kuukausituloissa aiheuttaisi ongelmia kolmannekselle pohjoispohjalaisista kotitalouksista

Kysely: 100 euron pudotus kuu­kau­si­tu­lois­sa ai­heut­tai­si on­gel­mia kol­man­nek­sel­le poh­jois­poh­ja­lai­sis­ta ko­ti­ta­louk­sis­ta

02.10.2020 16:02

Kysely: Lin­ja-au­to­alan ahdinko jatkuu

27.08.2020 04:00
Tilaajille
Kysely: Jopa 40 prosenttia kamppailee epävarman työtilanteen kanssa: "Tietyille aloille lomautukset ja irtisanomiset ovat iskeneet erityisen kovaa"

Kysely: Jopa 40 pro­sent­tia kamp­pai­lee epä­var­man työ­ti­lan­teen kanssa: "Tie­tyil­le aloille lo­mau­tuk­set ja ir­ti­sa­no­mi­set ovat is­ke­neet eri­tyi­sen kovaa"

29.07.2020 16:07
Tilaajille