Tuomio: Nis­sin­vaa­ran koulun suun­nit­te­li­ja va­hin­gon­kor­vauk­seen van­has­ta suun­nit­te­lu-ura­kas­taan

Joko luit: Pal­lo-Kar­hu­jen edustus aloit­taa jo pian val­mis­tau­tu­mi­sen ensi kauteen – Kai Puonti jatkaa pää­val­men­ta­ja­na

Toimittajalta: Onko di­gi­ta­li­saa­tio hyvä vai huono asia?

Mainos: Koillissanomat Digi talvitarjouksena 5 kk nyt vain 38,70 €! Tilaa tästä

Hauki
Veljekset pyytävät Muojärvessä kesää talvea, ja viime talvena he nostivat erikoisen saaliin avannosta kahdella lapiolla –  "Kun minulla oli käsi hauen suussa, se loksautti leuat kiinni"

Vel­jek­set pyy­tä­vät Muo­jär­ves­sä kesää talvea, ja viime talvena he nos­ti­vat eri­koi­sen saaliin avan­nos­ta kah­del­la la­piol­la –  "Kun minulla oli käsi hauen suussa, se lok­saut­ti leuat kiinni"

09.02.2024 16:30 1
Tilaajille
Ension pyytöön Muojärvestä ui melkein metrin mittainen hauki

Ension pyytöön Muo­jär­ves­tä ui melkein metrin mit­tai­nen hauki

07.12.2023 04:00
Tilaajille
Isojen haukien vuosi: Arton yli 12-kiloinen peto on kalakisan kuudennella sijalla – toinen kuusamolaisjärvi antaa jopa 300-grammaisia muikkuja

Isojen haukien vuosi: Arton yli 12-ki­loi­nen peto on ka­la­ki­san kuu­den­nel­la sijalla – toinen kuu­sa­mo­lais­jär­vi antaa jopa 300-gram­mai­sia muik­ku­ja

28.11.2023 11:13 2
Tilaajille
Lähes 12 kilon hauki Irnijärvestä – pää menee laavun seinälle

Lähes 12 kilon hauki Ir­ni­jär­ves­tä – pää menee laavun sei­näl­le

15.05.2023 09:23 4
Tilaajille
Isopäinen otus oli vain suupielistään kiinni – ennätyshaukensa Kitkalta kalastanut entinen ammattikalastaja kaipaa porkkanaa, mikä innostaisi ihmisiä kotitarvekalastukseen

Iso­päi­nen otus oli vain suu­pie­lis­tään kiinni – en­nä­tys­hau­ken­sa Kit­kal­ta ka­las­ta­nut entinen am­mat­ti­ka­las­ta­ja kaipaa pork­ka­naa, mikä in­nos­tai­si ihmisiä ko­ti­tar­ve­ka­las­tuk­seen

10.02.2023 20:00 6
Tilaajille
Juhannusharjus Liikasenvaarasta, -lahna Tolpanselältä, Koillissanomien kalakisan haukisarjassa kärki tiivistyy

Ju­han­nus­har­jus Lii­ka­sen­vaa­ras­ta, -lahna Tol­pan­se­läl­tä, Koil­lis­sa­no­mien ka­la­ki­san hau­ki­sar­jas­sa kärki tii­vis­tyy

02.07.2022 13:46
Tilaajille
Vegaaniruokavalio ei olekaan ympäristöystävällisin – Kalaa syömällä voit muuttaa ravinnejalanjälkesi jopa negatiiviseksi, mutta Norjan lohella se ei onnistu

Ve­gaa­ni­ruo­ka­va­lio ei olekaan ym­pä­ris­tö­ys­tä­väl­li­sin – Kalaa syö­mäl­lä voit muuttaa ra­vin­ne­ja­lan­jäl­ke­si jopa ne­ga­tii­vi­sek­si, mutta Norjan lohella se ei onnistu

30.04.2022 17:01
Tilaajille
Siika romahtanut – haukikanta kasvanut – Siikakantojen vähäisyyden Kuusamo-Muojärven vesissä uskotaan johtuvan voimakkaasti kasvaneesta haukikannasta

Siika ro­mah­ta­nut – hau­ki­kan­ta kas­va­nut – Sii­ka­kan­to­jen vä­häi­syy­den Kuu­sa­mo-Muo­jär­ven vesissä us­ko­taan joh­tu­van voi­mak­kaas­ti kas­va­nees­ta hau­ki­kan­nas­ta

03.09.2020 04:00
Tilaajille
Taiston viehe ei ollutkaan kiinni uppotukissa tai kivessä – kuusamolaisen järven syvyyksistä nousi 128-senttinen hauki, joka ei olisi tullut tavallisella haavilla ylös: "En usko että sillä olisi tehnyt mitään, sen verran iso se oli"

Taiston viehe ei ol­lut­kaan kiinni up­po­tu­kis­sa tai kivessä – kuu­sa­mo­lai­sen järven sy­vyyk­sis­tä nousi 128-sent­ti­nen hauki, joka ei olisi tullut ta­val­li­sel­la haa­vil­la ylös: "En usko että sillä olisi tehnyt mitään, sen verran iso se oli"

20.07.2020 11:32
Tilaajille
"Tällä kalalla niitä on 50, eli se asettui suoraan puoleenväliin" – Kalakisa 2019 toi mukanaan mysteerin, jota ratkotaan nyt tieteellä

"Tällä kalalla niitä on 50, eli se asettui suoraan puo­leen­vä­liin" – Ka­la­ki­sa 2019 toi mu­ka­naan mys­tee­rin, jota rat­ko­taan nyt tie­teel­lä

13.03.2020 14:49
Tilaajille