Tuomio: Nis­sin­vaa­ran koulun suun­nit­te­li­ja va­hin­gon­kor­vauk­seen van­has­ta suun­nit­te­lu-ura­kas­taan

Joko luit: Pal­lo-Kar­hu­jen edustus aloit­taa jo pian val­mis­tau­tu­mi­sen ensi kauteen – Kai Puonti jatkaa pää­val­men­ta­ja­na

Toimittajalta: Onko di­gi­ta­li­saa­tio hyvä vai huono asia?

Mainos: Koillissanomat Digi talvitarjouksena 5 kk nyt vain 38,70 €! Tilaa tästä

Himmerki
Askel kohti normaalia, kun korealaisen kulttuurin maailmanvalloitukseen kuuluva näyttely avattiin Posiolla – "Myös keramiikkasymposiumitoiminta on lähdössä uudelleen käyntiin"

Askel kohti nor­maa­lia, kun ko­rea­lai­sen kult­tuu­rin maail­man­val­loi­tuk­seen kuuluva näyt­te­ly avat­tiin Po­siol­la – "Myös ke­ra­miik­ka­sym­po­siu­mi­toi­min­ta on läh­dös­sä uu­del­leen käyn­tiin"

01.11.2021 15:00
Tilaajille
Posion matkailussa valmistaudutaan jo koronavirusepidemian jälkeiseen aikaan – Suomen kunnista Posiolla on suhteellisesti eniten ympäristösertifioituja matkailuyrityksiä – Jo puolet Posion matkailuyrityksistä on saanut Green Key -sertifikaatin

Posion mat­kai­lus­sa val­mis­tau­du­taan jo ko­ro­na­vi­rus­epi­de­mian jäl­kei­seen aikaan – Suomen kun­nis­ta Po­siol­la on suh­teel­li­ses­ti eniten ym­pä­ris­tö­ser­ti­fioi­tu­ja mat­kai­lu­yri­tyk­siä – Jo puolet Posion mat­kai­lu­yri­tyk­sis­tä on saanut Green Key -ser­ti­fi­kaa­tin

25.04.2020 15:19
Tilaajille
Lomakeskus Himmerkille myönnettiin Green Key kansainvälinen kestävän matkailun sertifikaatti – Yrittäjäpariskunta Helvi ja Reijo Lantto: "Olemme ylpeitä saavutuksistamme ja tästä on hyvä jatkaa kehittämistä kohti puhtaampaa huomista"

Lo­ma­kes­kus Him­mer­kil­le myön­net­tiin Green Key kan­sain­vä­li­nen kes­tä­vän mat­kai­lun ser­ti­fi­kaat­ti – Yrit­tä­jä­pa­ris­kun­ta Helvi ja Reijo Lantto: "Olemme ylpeitä saa­vu­tuk­sis­tam­me ja tästä on hyvä jatkaa ke­hit­tä­mis­tä kohti puh­taam­paa huo­mis­ta"

04.04.2020 05:00
Tilaajille
Kvarttia vailla –lauluyhtye konsertoi Posiolla

Kvart­tia vailla –lau­luyh­tye kon­ser­toi Po­siol­la

22.11.2018 05:00
Koulujen kesälomien siirtoa kannatetaan Koillismaalla – Toimitusjohtaja Mats Lindfors:  ”Jos kesälomia siirrettäisiin, yrittäjät pitäisivät liikkeensä avoinna myös loppukesästä”

Kou­lu­jen ke­sä­lo­mien siirtoa kan­na­te­taan Koil­lis­maal­la – Toi­mi­tus­joh­ta­ja Mats Lind­fors:  ”Jos ke­sä­lo­mia siir­ret­täi­siin, yrit­tä­jät pi­täi­si­vät liik­keen­sä avoinna myös lop­pu­ke­säs­tä”

08.05.2018 14:00