huskyt
Huskysafareista todellinen pula Kuusamossa -Safareita järjestetään alihankintanakin: "Puhutaan noin 120 huskykoiran lisäkapasiteetin tarpeesta"

Hus­ky­sa­fa­reis­ta to­del­li­nen pula Kuu­sa­mos­sa -Sa­fa­rei­ta jär­jes­te­tään ali­han­kin­ta­na­kin: "Pu­hu­taan noin 120 hus­ky­koi­ran li­sä­ka­pa­si­tee­tin tar­pees­ta"

19.09.2018 09:00
Yli 200 huskya kisaa kauneudesta viikonloppuna Posiolla - Erikoisnäyttely on yksi Suomen suurimpia

Yli 200 huskya kisaa kau­neu­des­ta vii­kon­lop­pu­na Po­siol­la - Eri­kois­näyt­te­ly on yksi Suomen suu­rim­pia

14.09.2018 09:00