Inka Hokkanen
Inka Hokkasta Kuusamosta esitetään demarien eduskuntavaaliehdokkaaksi – oli mukana vaaleissa vuosina 2015 ja 2019

Inka Hok­kas­ta Kuu­sa­mos­ta esi­te­tään de­ma­rien edus­kun­ta­vaa­li­eh­dok­kaak­si – oli mukana vaa­leis­sa vuosina 2015 ja 2019

28.03.2022 16:11
"Minun kauttani aluevaltuustoon tulee ihmisarvoa ja ihmisyyttä kunnioittavaa politiikkaa" – kysyimme Koillismaalta hyvinvointialueen päättäjiksi valituilta ajatuksia tulevasta luottamustehtävästä

"Minun kaut­ta­ni alue­val­tuus­toon tulee ih­mis­ar­voa ja ih­mi­syyt­tä kun­nioit­ta­vaa po­li­tiik­kaa" – ky­syim­me Koil­lis­maal­ta hy­vin­voin­ti­alueen päät­tä­jik­si va­li­tuil­ta aja­tuk­sia tu­le­vas­ta luot­ta­mus­teh­tä­väs­tä

26.01.2022 04:00 3
Tilaajille