Posion kunta hel­pot­taa ase­ma­kaa­va-alueen ra­ken­ta­mis­ta, kun­nan­joh­ta­ja näyttää mallia os­ta­mal­la tontin – "Tällä het­kel­lä kat­se­lem­me ta­lo­ku­via"

Mainos: Tilaa tästä jat­ku­van ti­laa­jan etuna ys­tä­väl­le Koil­lis­sa­no­mat Digi alle puoleen hin­taan: 3 kk 14,90 €. Saat lahjan myös it­sel­le­si!

Kaleva

Sanna Kes­ki­ses­tä tulee Kalevan uusi vas­taa­va pää­toi­mit­ta­ja

14.01.2020 14:55

Mitä sinä ha­luai­sit kysyä edus­kun­ta­vaa­lieh­dok­kaal­ta? - Ky­sy­myk­siä et­si­tään nyt

22.01.2019 12:00
Kolumni

Toi­mi­tus­pääl­li­köl­tä: Olen ollut töissä kuu­des­sa leh­des­sä, joista viisi on nyt vaih­ta­nut omis­ta­jaa – maa­nan­tai­na Koil­lis­sa­no­mat siirtyy Kalevan omis­tuk­seen, mutta mitä se tar­koit­taa lukijan kan­nal­ta?

01.10.2018 05:00