Kanalinnut
Urosmetson ja -teeren talvipyynti kiinnostaa – Metsähallituksen lupamyynti erilaista kuin syksyn linnustuksen aikaan: "Itä-Lapin kohteissa on runsaasti myymättömiä lupia"

Uros­met­son ja -teeren tal­vi­pyyn­ti kiin­nos­taa – Met­sä­hal­li­tuk­sen lu­pa­myyn­ti eri­lais­ta kuin syksyn lin­nus­tuk­sen aikaan: "I­tä-La­pin koh­teis­sa on run­saas­ti myy­mät­tö­miä lupia"

19.01.2021 19:00
Tilaajille
Koillismaa on suosittua kanalintujahtialuetta – luvat voivat mennä jopa sekunneissa: "Verkkokaupassa on parhaimpina aamuina noin 2 000 asiakasta odottamassa metsästyslupien ilmaantumista myyntiin"

Koil­lis­maa on suo­sit­tua ka­na­lin­tu­jah­ti­aluet­ta – luvat voivat mennä jopa se­kun­neis­sa: "Verk­ko­kau­pas­sa on par­haim­pi­na aamuina noin 2 000 asia­kas­ta odot­ta­mas­sa met­säs­tys­lu­pien il­maan­tu­mis­ta myyn­tiin"

29.09.2020 04:00
Tilaajille
Sunnuntaina alkaa taas koirien kiinnipitoaika – erittäin tärkeä luonnoneläinten pesintärauhan vuoksi

Sun­nun­tai­na alkaa taas koirien kiin­ni­pi­to­ai­ka – erit­täin tärkeä luon­non­eläin­ten pe­sin­tä­rau­han vuoksi

28.02.2020 09:06
Tilaajille