Katri Kulmunin ero
Työ- ja elinkeinoministeriön selvitys elinkeinoministeri Katri Kulmunille Tekir Oy:ltä hankituista viestintäpalveluista valmistui, ministeriö päättää toiimenpiteistä myöhemmin

Työ- ja elin­kei­no­mi­nis­te­riön sel­vi­tys elin­kei­no­mi­nis­te­ri Katri Kul­mu­nil­le Tekir Oy:ltä han­ki­tuis­ta vies­tin­tä­pal­ve­luis­ta val­mis­tui, mi­nis­te­riö päättää toii­men­pi­teis­tä myö­hem­min

16.06.2020 18:46
Tilaajille
Pohjois-Pohjanmaalla arvostetaan tulevan valtiovarainministerin Matti Vanhasen kokemusta – Pohjois-Pohjanmaan keskustan puheenjohtaja: "Toivotaan, että valinta tuo vakautta koko Suomen tilanteeseen"

Poh­jois-Poh­jan­maal­la ar­vos­te­taan tulevan val­tio­va­rain­mi­nis­te­rin Matti Van­ha­sen ko­ke­mus­ta – Poh­jois-Poh­jan­maan kes­kus­tan pu­heen­joh­ta­ja: "Toi­vo­taan, että valinta tuo va­kaut­ta koko Suomen ti­lan­tee­seen"

08.06.2020 18:48
Tilaajille
Keskusta valitsi: uusi valtiovarainministeri on Matti Vanhanen

Kes­kus­ta va­lit­si: uusi val­tio­va­rain­mi­nis­te­ri on Matti Van­ha­nen

08.06.2020 12:59
Lehtiniemi pettyi raskaasti, Heikkilä sai tekstiviestin, Tyrävaaralla pintapuolista seurantaa – Katri Kulmunin ero herätti hämmästystä Koilismaalla

Leh­ti­nie­mi pettyi ras­kaas­ti, Heik­ki­lä sai teks­ti­vies­tin, Ty­rä­vaa­ral­la pin­ta­puo­lis­ta seu­ran­taa – Katri Kul­mu­nin ero herätti häm­mäs­tys­tä Koi­lis­maal­la

07.06.2020 04:01
Tilaajille
”Nyt täytyy haukkoa happea” – Keskustan Markus Lohi piti Kulmunin päätöstä erota valtiovarainministerin työstään pysäyttävänä

”Nyt täytyy haukkoa happea” – Kes­kus­tan Markus Lohi piti Kul­mu­nin pää­tös­tä erota val­tio­va­rain­mi­nis­te­rin työs­tään py­säyt­tä­vä­nä

05.06.2020 19:22
Tilaajille
Katri Kulmuni eroaa valtiovarainministerin pestistään – Katso Kulmunin uran aikajana

Katri Kulmuni eroaa val­tio­va­rain­mi­nis­te­rin pes­tis­tään – Katso Kul­mu­nin uran ai­ka­ja­na

05.06.2020 21:54
Tilaajille