Asuntopula: Kuu­sa­moon lisää vuok­ra-asun­to­ja ja mai­se­ma­tont­te­ja

Vanhat kuvat: Kuinka on suksi luis­ta­nut? – Katso kuvat men­neil­tä tal­vi­lo­ma­vii­koil­ta

Toimittajalta: Nuoriso ei olekaan pilalla

Mainos: Jakajaksi Kaleva Mediaan kesän ajalle - tutustu ja hae tästä

Hallitus
Li Andersson Kuusamossa: nykyinen hallitus laittaa heikommassa asemassa olevat maksajiksi

Li An­ders­son Kuu­sa­mos­sa: ny­kyi­nen hal­li­tus laittaa hei­kom­mas­sa ase­mas­sa olevat mak­sa­jik­si

29.10.2023 12:00 4
Tilaajille
Pekka Aittakummun lukijakirje: Yrittäjät torjuvat Orpon hallituksen vahvoin perustein
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Pekka Ait­ta­kum­mun lu­ki­ja­kir­je: Yrit­tä­jät tor­ju­vat Orpon hal­li­tuk­sen vahvoin pe­rus­tein

31.08.2023 17:00 1
Tilaajille
Eduskunnasta: Köyhiltä otetaan, rikkaille annetaan
Lukijalta Kolumni

Edus­kun­nas­ta: Köy­hil­tä ote­taan, rik­kail­le an­ne­taan

31.08.2023 11:00 1
Tilaajille
Pohjois-Pohjanmaan maakuntajohtaja on huolissaan pohjoisen väylähankkeista, kun valtion budjettia kiristetään

Poh­jois-Poh­jan­maan maa­kun­ta­joh­ta­ja on huo­lis­saan poh­joi­sen väy­lä­hank­keis­ta, kun valtion bud­jet­tia ki­ris­te­tään

30.08.2023 04:00
Tilaajille
Eduskunnasta: Työtä ja toimeentuloa – Tulevaisuudessa pohjoisen liikenne tulee vilkastumaan merkittävästi investointien myötä
Lukijalta Kolumni

Edus­kun­nas­ta: Työtä ja toi­meen­tu­loa – Tu­le­vai­suu­des­sa poh­joi­sen lii­ken­ne tulee vil­kas­tu­maan mer­kit­tä­väs­ti in­ves­toin­tien myötä

17.08.2023 11:00
Tilaajille
Seppo Salmisen vieraskolumni: Käsitys normaalista muuttumassa?
Kolumni

Seppo Sal­mi­sen vie­ras­ko­lum­ni: Käsitys nor­maa­lis­ta muut­tu­mas­sa?

20.07.2023 17:00 4
Tilaajille
Anja Hiltusen lukijakirje: Realismi ei ole rasismia
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Anja Hil­tu­sen lu­ki­ja­kir­je: Rea­lis­mi ei ole ra­sis­mia

20.07.2023 17:00 4
Tilaajille
Seppo Ervastin lukijakirje: Orpon hallituksen takkuinen alkutaival – Minua ei tämä hallituksen saama julkisuus suurestikaan hämmästytä
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Seppo Er­vas­tin lu­ki­ja­kir­je: Orpon hal­li­tuk­sen tak­kui­nen al­ku­tai­val – Minua ei tämä hal­li­tuk­sen saama jul­ki­suus suu­res­ti­kaan häm­mäs­ty­tä

15.07.2023 04:00 11
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Myrsky nousee

10.07.2023 17:00 2
Tilaajille
Eduskunnasta: Oikeistohallitus tekee oikeistolaista politiikkaa
Mielipidekirjoitus

Edus­kun­nas­ta: Oi­keis­to­hal­li­tus tekee oi­keis­to­lais­ta po­li­tiik­kaa

06.07.2023 11:00 1
Tilaajille
Hallituksen muodostaminen jännittää myös Metsähallitusta, mutta Ylä-Lapissa vieraillut pääjohtaja ei odota suuria mullistuksia omistajapolitiikkaan

Hal­li­tuk­sen muo­dos­ta­mi­nen jän­nit­tää myös Met­sä­hal­li­tus­ta, mutta Ylä-La­pis­sa vie­rail­lut pää­joh­ta­ja ei odota suuria mul­lis­tuk­sia omis­ta­ja­po­li­tiik­kaan

04.05.2023 19:38
Tilaajille
Hallitus: Venäläisiä koskevat tiukentuneet viisumimääräykset voimaan ensi yönä – Sisäministeri: Rajavartiolaitos varautunut luvattomiin rajan ylityksiin ja turvapaikkahakemuksiin

Hal­li­tus: Ve­nä­läi­siä kos­ke­vat tiu­ken­tu­neet vii­su­mi­mää­räyk­set voimaan ensi yönä – ­Si­sä­mi­nis­te­ri: Ra­ja­var­tio­lai­tos va­rau­tu­nut lu­vat­to­miin rajan yli­tyk­siin ja tur­va­paik­ka­ha­ke­muk­siin

29.09.2022 14:23
"Korjausvelasta keskustelu tulee kiihtymään" – Pohjois-Pohjanmaan maakuntajohtaja Pauli Harju pettyi tiestön rahoitukseen, kehujakin hallituksen budjetti saa

"Kor­jaus­ve­las­ta kes­kus­te­lu tulee kiih­ty­mään" – Poh­jois-Poh­jan­maan maa­kun­ta­joh­ta­ja Pauli Harju pettyi tiestön ra­hoi­tuk­seen, ke­hu­ja­kin hal­li­tuk­sen bud­jet­ti saa

02.09.2022 10:46 1
Tilaajille
Antti Kurvinen maa- ja metsätalousministeriksi – Petri Honkoselle tiede- ja kulttuuriministerin salkku

Antti Kur­vi­nen maa- ja met­sä­ta­lous­mi­nis­te­rik­si – Petri Hon­ko­sel­le tiede- ja kult­tuu­ri­mi­nis­te­rin salkku

31.03.2022 10:38 1
Hallitus löysi sovun ja isot kysymykset on ratkottu – pääministeri Marin: "Olemme tulleet kaikki toisiamme vastaan"

Hal­li­tus löysi sovun ja isot ky­sy­myk­set on rat­kot­tu – pää­mi­nis­te­ri Marin: "Olemme tulleet kaikki toi­siam­me vas­taan"

28.04.2021 13:17 2
Hallituskriisi on laukeamassa – Keskustan puheenjohtaja Saarikko: ”Palaset alkavat loksahdella kohdalleen”

Hal­li­tusk­rii­si on lau­kea­mas­sa – Kes­kus­tan pu­heen­joh­ta­ja Saa­rik­ko: ”Pa­la­set alkavat lok­sah­del­la koh­dal­leen”

28.04.2021 11:41 1
Hallitus kertoi suunnitelmistaan purkaa koronarajoituksia, viimeisimpänä annetut rajoitukset puretaan ensimmäisenä – "Rajoituksia ei voida purkaa huolettomasti tai ennenaikaisesti"

Hal­li­tus kertoi suun­ni­tel­mis­taan purkaa ko­ro­na­ra­joi­tuk­sia, vii­mei­sim­pä­nä annetut ra­joi­tuk­set pu­re­taan en­sim­mäi­se­nä – "Ra­joi­tuk­sia ei voida purkaa huo­let­to­mas­ti tai en­ne­nai­kai­ses­ti"

09.04.2021 10:29
Pääministeri Marin: Esitys liikkumisrajoituksista vedetään pois eduskunnasta

Pää­mi­nis­te­ri Marin: Esitys liik­ku­mis­ra­joi­tuk­sis­ta ve­de­tään pois edus­kun­nas­ta

31.03.2021 20:07
Lukijalta: Nyt on vakava aika ja hallitus osaa hallita – on täysin sopimatonta ennakkoon ilakoida keskustan rökäletappiolla
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Nyt on vakava aika ja hal­li­tus osaa hallita – on täysin so­pi­ma­ton­ta en­nak­koon ila­koi­da kes­kus­tan rö­kä­le­tap­piol­la

29.03.2021 13:00 1
Tilaajille
THL: Suomessa noin 496 uutta koronatartuntaa – poikkeusoloja ja valmiuslakia ei ole vielä tulossa, katso tallenne tiedotustilaisuudesta

THL: Suo­mes­sa noin 496 uutta ko­ro­na­tar­tun­taa – poik­keu­so­lo­ja ja val­mius­la­kia ei ole vielä tu­los­sa, katso tal­len­ne tie­do­tus­ti­lai­suu­des­ta

26.11.2020 12:51