Tuomio: Nis­sin­vaa­ran koulun suun­nit­te­li­ja va­hin­gon­kor­vauk­seen van­has­ta suun­nit­te­lu-ura­kas­taan

Viikon kysymys: Onko mie­les­tä­si oi­keu­tet­tua, että yk­si­tyis­tä mal­min­et­sin­tää ra­hoi­te­taan valtion kas­sas­ta?

Kuvaajalta: Ur­hei­li­ja, edes­ot­ta­muk­sia kat­so­taan poik­keuk­set­ta suu­ren­nus­la­sin läpi – käyt­täy­dy kuten esi­ku­van kuuluu

Mainos: Koillissanomat Digi talvitarjouksena 5 kk nyt vain 38,70 €! Tilaa tästä

Budjetti
Mistä nipistää ja minne siirtää rahaa? Näitä kysymyksiä lienee miettinyt moni muukin viime aikoina – onneksi on työkalu, joka auttaa
Kolumni

Mistä ni­pis­tää ja minne siirtää rahaa? Näitä ky­sy­myk­siä lienee miet­ti­nyt moni muukin viime aikoina – onneksi on työ­ka­lu, joka auttaa

26.09.2022 04:00
Tilaajille
"Korjausvelasta keskustelu tulee kiihtymään" – Pohjois-Pohjanmaan maakuntajohtaja Pauli Harju pettyi tiestön rahoitukseen, kehujakin hallituksen budjetti saa

"Kor­jaus­ve­las­ta kes­kus­te­lu tulee kiih­ty­mään" – Poh­jois-Poh­jan­maan maa­kun­ta­joh­ta­ja Pauli Harju pettyi tiestön ra­hoi­tuk­seen, ke­hu­ja­kin hal­li­tuk­sen bud­jet­ti saa

02.09.2022 10:46 1
Tilaajille
Perusturvan budjetti ylittyy Kuusamossa 1,5 miljoonalla, tulokertymiin tulossa takautuvia tuloja – Perusturvajohtaja: "Perusturvaan kohdistuvat palvelutarpeet ovat rajattomia ja resurssit rajallisia"

Pe­rus­tur­van bud­jet­ti ylittyy Kuu­sa­mos­sa 1,5 mil­joo­nal­la, tu­lo­ker­ty­miin tulossa ta­kau­tu­via tuloja – Pe­rus­tur­va­joh­ta­ja: "Pe­rus­tur­vaan koh­dis­tu­vat pal­ve­lu­tar­peet ovat ra­jat­to­mia ja re­surs­sit ra­jal­li­sia"

30.08.2021 19:01
Tilaajille
Taivalkosken budjetti kasvattaa lainamäärää– Kunnanjohtaja: Vielä ollaan kuntien keskiarvon alapuolella. Velka kasvaa, ellei tuloja saada lisää

Tai­val­kos­ken bud­jet­ti kas­vat­taa lai­na­mää­rää– Kun­nan­joh­ta­ja: Vielä ollaan kuntien kes­ki­ar­von ala­puo­lel­la. Velka kasvaa, ellei tuloja saada lisää

09.12.2020 10:00
Tilaajille
Tuleeko Kuusamoon ensi vuonna uusi paloasema? Kaupunginvaltuusto hyväksyi investoinnit mukisematta, mutta purkutuomioista äänestettiin

Tuleeko Kuu­sa­moon ensi vuonna uusi pa­loa­se­ma? Kau­pun­gin­val­tuus­to hy­väk­syi in­ves­toin­nit mu­ki­se­mat­ta, mutta pur­ku­tuo­miois­ta ää­nes­tet­tiin

09.12.2020 04:00
Tilaajille
Lapin pelastuslaitoksen budjettia nostettiin 500 000 eurolla – lisärahoitustarve ensi vuodelle 2,7 miljoonaa

Lapin pe­las­tus­lai­tok­sen bud­jet­tia nos­tet­tiin 500 000 eurolla – li­sä­ra­hoi­tus­tar­ve ensi vuo­del­le 2,7 mil­joo­naa

01.12.2020 08:20
Tilaajille
Koronanäytteitä puolella miljoonalla – Kuusamossa perusturva ylittämässä talousarvionsa miljoonalla

Ko­ro­na­näyt­tei­tä puo­lel­la mil­joo­nal­la – Kuu­sa­mos­sa pe­rus­tur­va ylit­tä­mäs­sä ta­lous­ar­vion­sa mil­joo­nal­la

09.11.2020 16:08
Tilaajille
Budjettiesitys jakaa Oulun vaalipiirin kansanedustajien mielipiteitä – turpeen veronkorotusta moititaan kosmeettiseksi, työllisyystoimia vaatimattomiksi

Bud­jet­ti­esi­tys jakaa Oulun vaa­li­pii­rin kan­san­edus­ta­jien mie­li­pi­tei­tä – turpeen ve­ron­ko­ro­tus­ta moi­ti­taan kos­meet­ti­sek­si, työl­li­syys­toi­mia vaa­ti­mat­to­mik­si

17.09.2020 08:39
Tilaajille
Ruka, Ruijanmutka ja Kitkantie nielevät isoimmat investointirahat – Kuusamo joutuu ottamaan lisää lainaa, sillä kiinteistöt vaaativat uudistusta: "Aina korjaaminen ei ole tarkoituksenmukaista"

Ru­ka, ­Rui­jan­mut­ka ja Kit­kan­tie nie­le­vät isoim­mat in­ves­toin­ti­ra­hat – Kuusamo joutuu ot­ta­maan lisää lainaa, sillä kiin­teis­töt vaaa­ti­vat uu­dis­tus­ta: "Ai­na kor­jaa­mi­nen ei ole tar­koi­tuk­sen­mu­kais­ta"

20.11.2018 12:00
Pääkirjoitus

Pork­ka­tör­mä kaipaa va­lis­tu­nut­ta omis­ta­jaa – his­to­ria­kes­kuk­sel­le on parempi paikka

03.03.2017 05:00