Lapin pelastuslaitos

"Kan­sa­lai­sil­le täytyy antaa kehuja" – au­toi­li­jat sel­vi­si­vät pel­ti­vau­rioil­la tiis­tain lu­mi­my­rä­käs­tä Lapissa

15.09.2021 14:01
Tilaajille

Kenestä tulee Kirsti Heik­ka­lan seu­raa­ja Posion pa­loa­se­mal­la? Uusi pääl­lys­tö­vi­ran­hal­ti­ja ta­voit­tee­na valita syksyn aikana – "Tässä on pakko edetä näin vai­heit­tain"

03.08.2021 11:00
Tilaajille

Posion Suon­nan­ky­läs­sä muu­ta­man aarin maas­to­pa­lo, pai­kal­la olleet ryh­tyi­vät sam­mut­ta­maan

29.07.2021 04:00
Tilaajille

Vene kaatui Posion Sär­ki­lam­mel­la – Ve­nei­li­jä pääsi ka­pua­maan veneen päälle, pe­las­tus­lai­tos hinasi rantaan

28.07.2021 08:03
Tilaajille

Huol­to­töi­tä tehnyt su­kel­ta­ja jäi jumiin tul­va­luuk­kuun Iso­haa­ran voi­ma­lai­tok­sel­la – pe­las­tet­tiin ja toi­mi­tet­tiin sai­raa­laan

16.07.2021 10:51
Tilaajille

Po­siol­le han­ki­taan uusi säi­liö­sam­mu­tus­au­to – vettä mahtuu yli kaksi kertaa niin pajon ny­kyi­seen tank­kiin

10.07.2021 17:00
Tilaajille

Po­siol­la eläimen pe­las­tus­teh­tä­vä Maa­nin­ka­vaa­ras­sa – neljä poroa putosi lie­te­al­taa­seen

02.07.2021 16:32 3
Tilaajille

Sor­sa­poi­kue pe­las­tet­tiin kii­pe­lis­tä Po­siol­la – poi­ka­set olivat pu­don­neet vanhaan lie­te­säi­liöön, un­tu­vi­kot nou­kit­tiin ylös haavin avulla

22.06.2021 14:54
Tilaajille

Lapin pe­las­tus­lai­tok­ses­sa pal­jas­tui mo­ni­vuo­ti­nen ka­val­lus­epäi­ly – "Pu­hu­taan sa­dois­ta­tu­han­sis­ta eu­rois­ta"

11.05.2021 14:15
Tilaajille

Kes­tä­mä­tön tilanne Po­siol­la – Posion pa­lo­ase­man hen­ki­lös­tö­va­jet­ta pai­ka­taan Ro­va­nie­mel­tä va­ki­hen­ki­lös­tön te­ke­mil­lä yli­töil­lä

04.02.2021 19:00
Tilaajille

Lapin pe­las­tus­lai­tok­sen bud­jet­tia nos­tet­tiin 500 000 eurolla – li­sä­ra­hoi­tus­tar­ve ensi vuo­del­le 2,7 mil­joo­naa

01.12.2020 08:20
Tilaajille

Pe­las­tus­apua naa­pu­ri­kun­nis­ta – Väes­tö­ra­ken­teen run­te­le­mis­sa kun­nis­sa jou­du­taan tur­vau­tu­maan jat­kos­sa naa­pu­ri­kun­nan pe­las­tu­sa­puun: Vant­taus­kos­kel­le ensi keväänä avat­ta­va pa­lo­ase­ma tukee jat­kos­sa Posiota

05.11.2020 04:00
Tilaajille

Hen­ki­lö­au­to luisui ojaan Posion ja Kuu­sa­mon rajalla – kul­jet­ta­ja vietiin tar­kas­tet­ta­vak­si Kuu­sa­mon ter­veys­kes­kuk­seen

20.10.2020 13:46
Tilaajille

Kytenyt tuhka sytytti neu­las­ka­san pa­la­maan Po­siol­la – Pa­lo­mes­ta­ri: "Tuhka voi kyteä pit­kään­kin ja happea saa­des­saan sy­tyt­tää tu­li­pa­lon"

11.06.2020 14:15
Tilaajille

Trak­to­ri syttyi pa­la­maan Po­siol­la – omis­ta­ja itse sai palon sam­mu­tet­tua al­ku­sam­mu­tus­ka­lus­tol­la

08.06.2020 13:22
Tilaajille

Moot­to­ri­kelk­kai­li­joi­den haverit ovat kas­vus­sa – pa­lo­pääl­li­kön mukaan kelk­kai­li­joi­ta on tullut paljon Lap­piin, vaikka mat­kus­tus­ta suo­si­tel­laan vält­tä­mään

05.04.2020 15:59
Tilaajille

Kuu­sa­mon­tiel­lä su­la­mis­vet­tä pa­ri­kym­men­tä senttiä – pa­lo­kun­ta hä­ly­tet­tiin apuun

10.03.2020 08:21
Tilaajille

Na­vet­ta­ra­ken­nuk­sen katto alas Po­siol­la – syynä raskas lu­mi­kuor­ma

09.03.2020 15:19
Tilaajille

Oma­ko­ti­ta­los­sa syttyi tu­li­pa­lo Po­siol­la tors­tai-il­ta­na – asukas sai palon hal­lin­taan siir­tä­mäl­lä syt­ty­neet vaat­teet ulos

06.03.2020 08:34

Pe­las­tus­teh­tä­vät vä­hen­tyi­vät Po­siol­la – Niin kuin muual­la­kin Suo­mes­sa, myös Po­siol­la on vai­keuk­sia löytää uusia hen­ki­löi­tä va­paa­pa­lo­kun­taan

15.01.2020 09:00
Tilaajille