Tilaajille

Tai­val­kos­ken bud­jet­ti kas­vat­taa lai­na­mää­rää– Kun­nan­joh­ta­ja: Vielä ollaan kuntien kes­ki­ar­von ala­puo­lel­la. Velka kasvaa, ellei tuloja saada lisää

Taivalkoski

Taivalkosken kunnanhallitus esittää valtuustolle ensi vuodelle lievästi alijäämäistä talousarviota. Alijäämää olisi 0,14 miljoonaa euroa. Kunnan vuoden 2019 tilinpäätös osoitti alijäämää 0,751 miljoonaa euroa. Vuosikate kattaisi nyt 94 prosenttia poistoista. Kunnan ulkoisten toimintamenojen arvioidaan olevan ensi vuonna 36,3 miljoonaa euroa.

Toimintakate olisi -29.9 miljoonaa kun se vuoden 2019 tilinpäätöksessä oli -28,127 miljoonaa. Toimintakate ilmoittaa, paljonko käyttötalouden kuluista jää katettavaksi verotuloilla ja valtionosuuksilla.