Juuri nyt: Pölkky hukkasi mah­dol­li­suu­ten­sa 3-0-voit­toon Hä­meen­lin­nan noustua kol­man­nes­sa erässä takaa ohi, nel­jän­nen erän voiton myötä pisteet jäivät kui­ten­kin Kuu­sa­moon

Joko luit: Matti Suur-Ha­ma­ri Linnan juhliin kol­mat­ta kertaa – kil­pa­uran­sa päät­tä­nyt pa­ra­lu­mi­lau­tai­li­ja ryhtyi ur­hei­lu­vä­li­ne­myy­jäk­si: "Olen opet­te­le­mas­sa ta­val­li­sen ihmisen arkea"

Toimittajalta: Olisiko nyt hyvä aika miettiä käy­te­tyn lahjan an­ta­mis­ta? Suurin osa suo­ma­lai­sis­ta ottaisi vastaan käy­te­tyn lahjan, mutta vain puolet on sel­lai­sen saanut

Mainos: Tutustu Koillissanomat Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

KOUTA-tapahtuma
Toimittajalta: Lapset ja nuoret harrastajateatteriin? Älylaitteiden aikakautena vastakkain ovat usein pelaaminen ja fyysiset harrastukset
Kolumni

Toi­mit­ta­jal­ta: Lapset ja nuoret har­ras­ta­ja­teat­te­riin? Äly­lait­tei­den ai­ka­kau­te­na vas­tak­kain ovat usein pe­laa­mi­nen ja fyy­si­set har­ras­tuk­set

23.11.2022 04:00
Tilaajille
Kunniamaininnat Pomppa-bändille ja Merja Siikaluomalle Posion teatteritapahtumassa – Viikonlopun katselmuksessa nähtiin kahdeksan esitystä, niitä kävi katsomassa yhteensä vajaa tuhat henkeä

Kun­nia­mai­nin­nat Pomp­pa-bän­dil­le ja Merja Sii­ka­luo­mal­le Posion teat­te­ri­ta­pah­tu­mas­sa – Vii­kon­lo­pun kat­sel­muk­ses­sa nähtiin kah­dek­san esi­tys­tä, niitä kävi kat­so­mas­sa yh­teen­sä vajaa tuhat henkeä

21.11.2022 15:21
Tilaajille
Harrastajateatteri imaisi Sakarin, Ruskan ja Mirkan mukaansa – Heistä kaksi nousi Posion Kouta -tapahtumassa ensimmäistä kertaa lavalle –  ”Tämä on meille kuin toinen koti, paras harrastus ikinä”

Har­ras­ta­ja­teat­te­ri imaisi Sa­ka­rin, Ruskan ja Mirkan mu­kaan­sa – Heistä kaksi nousi Posion Kouta -ta­pah­tu­mas­sa en­sim­mäis­tä kertaa lavalle – ”Tämä on meille kuin toinen koti, paras har­ras­tus ikinä”

20.11.2022 18:47
Tilaajille
Posio valmistautuu isoon harrastajateatteriväen tapahtumaan – "Kyllähän tämä on merkittävä tapahtuma Posiolle ja tuo samalla kuntaa esille myös kulttuuripaikkakuntana"

Posio val­mis­tau­tuu isoon har­ras­ta­ja­teat­te­ri­väen ta­pah­tu­maan – "Kyl­lä­hän tämä on mer­kit­tä­vä ta­pah­tu­ma Po­siol­le ja tuo samalla kuntaa esille myös kult­tuu­ri­paik­ka­kun­ta­na"

13.09.2022 11:00
Tilaajille
Pohjoisen harrastajateatterien tapahtuma Posiolle ­– Kunta ostaa tapahtuman järjestäjiltä 6000 eurolla sekä luovuttaa Vapaa-aikatalo Pyrinnön tilat vastikkeetta tapahtuman esitystiloiksi

Poh­joi­sen har­ras­ta­ja­teat­te­rien ta­pah­tu­ma Po­siol­le – Kunta ostaa ta­pah­tu­man jär­jes­tä­jil­tä 6000 eurolla sekä luo­vut­taa Va­paa-ai­ka­ta­lo Py­rin­nön tilat vas­tik­keet­ta ta­pah­tu­man esi­tys­ti­loik­si

07.06.2022 12:20
Tilaajille