Kriisivalmius

Kuusamo val­mis­tau­tuu pa­ko­lais­ten varalta – poik­keus­ti­lan­tei­siin va­rau­du­taan myös muutoin

16.03.2022 15:34
Tilaajille
Kaupungin valmiusinfossa pääviesti oli rauhallinen, hätää ei ole – Vuosien varrella Kuusamossa on harjoiteltu myös evakuoimista osana kriisivalmiutta

Kau­pun­gin val­mius­in­fos­sa pää­vies­ti oli rau­hal­li­nen, hätää ei ole – Vuosien var­rel­la Kuu­sa­mos­sa on har­joi­tel­tu myös eva­kuoi­mis­ta osana krii­si­val­miut­ta

02.03.2022 04:00 1
Tilaajille
Kuusamon kriisivalmiutta on testattu useaan otteeseen, mikä tuo luottamusta nyt muuttuneeseen tilanteeseen – kaupunginjohtaja: ”Valmiussuunnitelmia päivitetään koko ajan”

Kuu­sa­mon krii­si­val­miut­ta on tes­tat­tu useaan ot­tee­seen, mikä tuo luot­ta­mus­ta nyt muut­tu­nee­seen ti­lan­tee­seen – ­kau­pun­gin­joh­ta­ja: ”Val­mius­suun­ni­tel­mia päi­vi­te­tään koko ajan”

01.03.2022 11:14
Tilaajille