Lapin keskussairaala
Sadan tammikuu-vauvan raja meni rikki Lapin keskussairaalassa

Sadan tam­mi­kuu-vau­van raja meni rikki Lapin kes­kus­sai­raa­las­sa

31.01.2021 12:50
Tilaajille
Uusia koronavirustartuntoja ei ole löytynyt Lapin keskussairaalan henkilökunnan joukkotestauksissa

Uusia ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­to­ja ei ole löy­ty­nyt Lapin kes­kus­sai­raa­lan hen­ki­lö­kun­nan jouk­ko­tes­tauk­sis­sa

08.01.2021 10:45
Tilaajille
Kahdella Lapin keskussairaalan työntekijällä on todettu koronatartunta – työntekijöitä karanteeniin teho-osastolta ja päivystyspoliklinikalta

Kah­del­la Lapin kes­kus­sai­raa­lan työn­te­ki­jäl­lä on todettu ko­ro­na­tar­tun­ta – työn­te­ki­jöi­tä ka­ran­tee­niin te­ho-osas­tol­ta ja päi­vys­tys­po­li­kli­ni­kal­ta

05.01.2021 13:57
Tilaajille
Lapin keskussairaalan taidehankintojen portfoliohaku ratkennut – taivalkoskelainen Jussi Valtakari jatkoon portfoliohausta

Lapin kes­kus­sai­raa­lan tai­de­han­kin­to­jen port­fo­lio­ha­ku rat­ken­nut – tai­val­kos­ke­lai­nen Jussi Val­ta­ka­ri jatkoon port­fo­lio­haus­ta

22.12.2020 10:46
Tilaajille
Lapin keskussairaalan psykiatristen osastojen toteutusvaiheen sopimus allekirjoitettiin – rakennustyöt vauhtiin huhtikuun alussa 2021

Lapin kes­kus­sai­raa­lan psy­kiat­ris­ten osas­to­jen to­teu­tus­vai­heen sopimus al­le­kir­joi­tet­tiin – ra­ken­nus­työt vauh­tiin huh­ti­kuun alussa 2021

01.12.2020 09:42
Tilaajille
Pohjois-Pohjanmaalla ei ole todettu lauantain jälkeen uusia koronatartuntoja – Tällä hetkellä Oulun yliopistollisen sairaalan erityisvastuualueella on sairaalahoidossa 13 koronaviruspotilasta. Heistä viisi on tehohoidossa ja kahdeksan osastohoidossa

Poh­jois-Poh­jan­maal­la ei ole todettu lauan­tain jälkeen uusia ko­ro­na­tar­tun­to­ja – Tällä het­kel­lä Oulun yli­opis­tol­li­sen sai­raa­lan eri­tyis­vas­tuu­alueel­la on sai­raa­la­hoi­dos­sa 13 ko­ro­na­vi­rus­po­ti­las­ta. Heistä viisi on te­ho­hoi­dos­sa ja kah­dek­san osas­to­hoi­dos­sa

26.04.2020 15:04
Pohjois-Suomen sairaaloihin saadaan yhteensä sata tehohoitopaikkaa – henkilökunnan mahdollinen sairastuminen suurin huoli

Poh­jois-Suo­men sai­raa­loi­hin saadaan yh­teen­sä sata te­ho­hoi­to­paik­kaa – hen­ki­lö­kun­nan mah­dol­li­nen sai­ras­tu­mi­nen suurin huoli

31.03.2020 17:21
Tilaajille
Lapin keskussairaalan laajennuksen rakentaminen alkaa huhtikuussa – valmista tulee vuoteen 2023 mennessä

Lapin kes­kus­sai­raa­lan laa­jen­nuk­sen ra­ken­ta­mi­nen alkaa huh­ti­kuus­sa – val­mis­ta tulee vuoteen 2023 men­nes­sä

04.02.2020 10:15
Suomen ensimmäinen koronavirustapaus on hoidettavana eristyksissä Lapin keskussairaalassa – THL ei pidä virusta erityisen tarttuvana tautina ja sen leviämisen riski on edellleen pieni

Suomen en­sim­mäi­nen ko­ro­na­vi­rus­ta­paus on hoi­det­ta­va­na eris­tyk­sis­sä Lapin kes­kus­sai­raa­las­sa – THL ei pidä virusta eri­tyi­sen tart­tu­va­na tautina ja sen le­viä­mi­sen riski on edell­leen pieni

29.01.2020 18:51
Tilaajille
Synnyttäjä hakee Rovaniemeltä kiireettömyyttä – kuusamolainen voi valita missä synnyttää

Syn­nyt­tä­jä hakee Ro­va­nie­mel­tä kii­reet­tö­myyt­tä – kuu­sa­mo­lai­nen voi valita missä syn­nyt­tää

30.01.2019 05:00