Harri Lämsä on Koil­lis­maan Osuus­kau­pan uusi toi­mi­tus­joh­ta­ja – Uusi johtaja aloit­taa teh­tä­väs­sään maa­lis­kuus­sa

Lue tietopaketti: Mitä ää­nes­tä­jän olisi hyvä tietää alue­vaa­leis­ta? Ko­ko­sim­me ky­sy­myk­set ja vas­tauk­set

Osallistu lukijaäänestykseen: Valitse Koil­lis­sa­no­mien paras kansi vuo­del­ta 2021

Lions klubi
Toimittajalta: Tummia pilviä Posion messujen yllä – 32. vuoden elinkaari on yhden tapahtuman osalta pitkä. Mikä tahansa tapahtuma tarvitsee uusiutumista

Toi­mit­ta­jal­ta: Tummia pilviä Posion mes­su­jen yllä – 32. vuoden elin­kaa­ri on yhden ta­pah­tu­man osalta pitkä. Mikä tahansa ta­pah­tu­ma tar­vit­see uu­siu­tu­mis­ta

26.02.2020 09:31
Posion messuilta rahaa hyväntekeväisyyteen – "Kaikkein tärkeinpänä järjestäjien näkökulmasta pidän sitä, että messujen tuotto ei ole pudonnut, vaikka kävijämäärä on hieman laskenut"

Posion mes­suil­ta rahaa hy­vän­te­ke­väi­syy­teen – "Kaik­kein tär­kein­pä­nä jär­jes­tä­jien nä­kö­kul­mas­ta pidän sitä, että mes­su­jen tuotto ei ole pu­don­nut, vaikka kä­vi­jä­mää­rä on hieman las­ke­nut"

23.02.2020 16:15
Tilaajille
Posion messut pyörähtivät käyntiin – parhaimmista vuosista rajusti hiljentyneille messuille myytiin lauantaina 450 pääsylippua – Katso kuvat ensimmäisestä messupäivästä

Posion messut pyö­räh­ti­vät käyn­tiin – par­haim­mis­ta vuo­sis­ta rajusti hil­jen­ty­neil­le mes­suil­le myytiin lauan­tai­na 450 pää­sy­lip­pua – Katso kuvat en­sim­mäi­ses­tä mes­su­päi­väs­tä

22.02.2020 18:50
Tilaajille
Posion Lions klubilta stipendejä opiskelijoille

Posion Lions klu­bil­ta sti­pen­de­jä opis­ke­li­joil­le

31.12.2018 16:00
Posion Lions klubin viimeisin lahjoitustempaus: kaksi leijonakeinua tuo iloa Posion päiväkodin lapsille ja hoitajille

Posion Lions klubin vii­mei­sin lah­joi­tus­tem­paus: kaksi lei­jo­na­kei­nua tuo iloa ­Po­sion päi­vä­ko­din lap­sil­le ja hoi­ta­jil­le

14.11.2018 09:00
Posion Lions klubi tempaisi Nenäpäivän kunniaksi jakamalla punaisia neniä lapsille

Posion Lions klubi tem­pai­si Ne­nä­päi­vän kun­niak­si ja­ka­mal­la pu­nai­sia neniä lap­sil­le

12.11.2018 09:00
Posion messut säilyttivät suosionsa - Yrittäjien uusi puheenjohtaja kaipasi messuille enemmän posiolaisia yrityksiä

Posion messut säi­lyt­ti­vät suo­sion­sa - Yrit­tä­jien uusi pu­heen­joh­ta­ja kaipasi mes­suil­le enemmän po­sio­lai­sia yri­tyk­siä

27.02.2018 10:20
Jo 30. juhlamessut olivat iso voimainponnistus Posion Lions klubilta - Messut avannut Jari Säkkinen: "Messut tuovat yhteen yrittäjiä, tuttuja ja tuntemattomia, hieno sosiaalinen tapahtuma samalla"

Jo 30. juh­la­mes­sut olivat iso voi­main­pon­nis­tus Posion Lions klu­bil­ta - Messut avannut Jari Säk­ki­nen: "­Mes­sut tuovat yhteen yrit­tä­jiä, tuttuja ja tun­te­mat­to­mia, hieno so­siaa­li­nen ta­pah­tu­ma sa­mal­la"

26.02.2018 05:00
Punaisilla nenillä apua kehitysmaiden lapsille - Posion Lions klubi jakoi punaiset nenät esikoululaisille

Pu­nai­sil­la nenillä apua ke­hi­tys­mai­den lap­sil­le - Posion Lions klubi jakoi pu­nai­set nenät esi­kou­lu­lai­sil­le

07.11.2017 09:00