Harri Lämsä on Koil­lis­maan Osuus­kau­pan uusi toi­mi­tus­joh­ta­ja – Uusi johtaja aloit­taa teh­tä­väs­sään maa­lis­kuus­sa

Lue tietopaketti: Mitä ää­nes­tä­jän olisi hyvä tietää alue­vaa­leis­ta? Ko­ko­sim­me ky­sy­myk­set ja vas­tauk­set

Osallistu lukijaäänestykseen: Valitse Koil­lis­sa­no­mien paras kansi vuo­del­ta 2021

Toi­mit­ta­jal­ta: Tummia pilviä Posion mes­su­jen yllä – 32. vuoden elin­kaa­ri on yhden ta­pah­tu­man osalta pitkä. Mikä tahansa ta­pah­tu­ma tar­vit­see uu­siu­tu­mis­ta

-
Kuva: Mikko Halvari

Viime viikonvaihteessa jo 32. kerran järjestetyt Posion messut herättivät niin osastojen väen, yleisön kuin järjestäjienkin keskuudessa kysymyksiä messujen tulevaisuuden turvaamisesta.

Keskeisimpänä kysymyksenä on ensinnäkin se, että mistä messujen läpivientiin, ja järjestöstä mahdollisten sivuun siirtyvien tai paikkakunnalta pois muuttavien tilalle löydettäisiin uusia henkilöitä. Lions klubi ei ole tässä asiassa ainoa järjestö, sama koskee monia muitakin järjestöjä, joissa pitkään toiminnassa mukana olleitten, ja jo ansaituille vapaille haluavien tilalle ei tahdo löytyä uusia vetäjiä, uusia henkilöitä talkoisiin?

Uusien vetäjien haasteen lisäksi tummia pilviä Posion messujen ylle kerää tapahtuman kävijämäärän tippuminen parhaimmista vuosista. Voi olla, että viime viikonvaihteessa liikuttiin jo kriittisellä rajalla kävijämäärän riittämisessä siihen, että messut vetäisivät myös ensi vuonna osastoja, kauppiaita ja esittelijöitä. Jotkut yrittäjät olivat sitä mieltä, että lauantaina vielä voisi tulla, mutta ei enää selvästi lauantaita hiljaisempana päivänä, sunnuntaina.

On myös todettava, että 32. vuoden elinkaari on yhden tapahtuman osalta pitkä. Mikä tahansa tapahtuma tarvitsee uusiutumista, mutta miten se tehdään, se onkin toinen kysymys?

Posion messuille myytiin, järjestäjien ilmoituksen mukaan, lauantaina 450 pääsylippua ja sunnuntaina puolestaan 300 kappaletta. Määrät ovat kaukana parhaimmista vuosista. Ensimmäisinä vuosina messuille myytiin yhteensä noin 2 000 pääsylippua. Vielä vuoden 2011 messuille myytiin 1 500 lippua.

Posion Lions klubin Reijo Lantto sanoo jutussamme, että järjestäjien näkökulmasta hän pitää tärkeimpänä asiana, että messujen kokonaistuotto ei ole pudonnut, vaikka kävijämäärä on hieman laskenut. Lanton mukaan Lions klubi pystyy taas jakamaan lapsille, nuorille ja muille avustusten saajille tulevana toimintakautena entisen suuruisia avustuksia.

Lions-klubin puuhaväki yhdessä yhteistyökumppaneittensa kanssa ansaitsee kiitokset, että he jaksoivat, haastavissa oloissa, järjestää viime viikonvaihteessa edelleenkin hienon tapahtuman, vaikka se nitiseekin liitoksissaan. Messut tuovat Posion, muuten melko hiljaiseen katukuvaan mukavan piristyksen.

Mutta, mistä korvaavaa yleisöä ylipäätään Posiolla järjestettäviin tapahtumiin, kun pitäjässä väki vähenee ja ikääntyy. Se heijastuu siis kaikkiin pitäjässä järjestettäviin tapahtumiin, eikä vain Posion messuihin.

Tapahtumien tulevaisuuden kannalta merkittävään osaan ehkä nousevatkin alueen mökkiläiset ja naapurikunnissa asuva väki, miten heidät saataisiin houkuteltua tapahtumiin?

Posion messuilla on myös välillinen vaikutus monille yrityksille. Ilman messuja ei olisi ollut messutansseja paikallisessa hotellissa, ja ilman messuja olisi jäänyt majoitustulot saamatta, ja monet ruoka-annokset myymättä.