Joko luit: Hir­vi­kan­ta näyttää kään­ty­neen kasvuun

Viikon visa: Joko ko­kei­lit miten hyvin tunnet Kuu­sa­mon Erä-Vei­kot?

Toimittajalta: Läheltä piti -ti­lan­ne säi­käyt­ti

Mainos: Koillissanomat Digi talvitarjouksena 5 kk nyt vain 38,70 €! Tilaa tästä

Otsonikerros
Väitöstutkimus: Ilmastonmuutos voi vähentää metsämännyn kasvua – pohjoiseen leviävät kasvinsyöjähyönteiset haittaavat taimien kasvua

Väi­tös­tut­ki­mus: Il­mas­ton­muu­tos voi vä­hen­tää met­sä­män­nyn kasvua – poh­joi­seen le­viä­vät kas­vin­syö­jä­hyön­tei­set hait­taa­vat taimien kasvua

02.12.2020 18:00
Tilaajille
Herkkäihoisten kannattaa suojautua liialliselta paisteelta ja kaikkia suositellaan muistamaan aurinkolasit varsinkin hangilla liikkuessa – viime viikolla havaittu otsonikato Suomen yllä jatkuu edelleen

Herk­kä­ihois­ten kan­nat­taa suo­jau­tua liial­li­sel­ta pais­teel­ta ja kaikkia suo­si­tel­laan muis­ta­maan au­rin­ko­la­sit var­sin­kin han­gil­la liik­kues­sa – viime vii­kol­la ha­vait­tu ot­so­ni­ka­to Suomen yllä jatkuu edel­leen

12.04.2020 05:12
Tilaajille