Juuri nyt: Epikset on tulossa myös ensi kesänä – ehtona li­pun­myyn­ti­kam­pan­jan on­nis­tu­mi­nen jouk­ko­ra­hoi­tus­pal­ve­lus­sa

Minne mennä: Free­sty­le­hiih­toa Ru­kal­la, jou­lu­lau­lu­ja ja -myy­jäi­siä – katso tästä Koil­lis­maan menot

Päätoimittajalta: Muis­te­taan näin lä­hes­ty­vän joulun alla, että ku­lut­ta­mis­ta tär­keäm­pää on vä­lit­tä­mi­nen

Mainos: Tutustu Koillissanomat Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Pähkänänkallio
Oulangan kansallispuiston Pähkänänkalliolla ja Koivumutkassa sekä Rukan Juhannuskalliolla liikkuminen on nyt kiellettyä elokuulle saakka

Ou­lan­gan kan­sal­lis­puis­ton Päh­kä­nän­kal­liol­la ja Koi­vu­mut­kas­sa sekä Rukan Ju­han­nus­kal­liol­la liik­ku­mi­nen on nyt kiel­let­tyä elo­kuul­le saakka

21.04.2022 11:05 4
Tilaajille
Ihastellaan luontoa kestävästi ja kunnioittaen – mitä kävi Pähkänänkallion liikkumisrajoituksille?
Mielipidekirjoitus

Ihas­tel­laan luontoa kes­tä­väs­ti ja kun­nioit­taen – mitä kävi Päh­kä­nän­kal­lion liik­ku­mis­ra­joi­tuk­sil­le?

01.07.2021 04:00
Tilaajille
Pääkirjoitus: Keskustelu Pähkänänkallion rajoituksista kiteytyy siihen, kumman oikeus on suurempi, maisemia ihailevan ihmisen vai uhanalaisen muuttohaukan – tässä tapauksessa ihmisen on oltava se, joka väistyy
Pääkirjoitus

Pää­kir­joi­tus: Kes­kus­te­lu Päh­kä­nän­kal­lion ra­joi­tuk­sis­ta ki­tey­tyy siihen, kumman oikeus on suu­rem­pi, mai­se­mia ihai­le­van ihmisen vai uhan­alai­sen muut­to­hau­kan – tässä ta­pauk­ses­sa ihmisen on oltava se, joka väistyy

26.04.2021 04:00 2
Tilaajille
Pähkänäkallion suositun kuvauspaikan liikkumisrajoitus puhuttaa, kaupunkia huolettaa sen vaikutus vetovoimaan ja matkailuun – "Sinne pitäisi rakentaa riittävän kauas pesäpaikoista katselulava"

Päh­kä­nä­kal­lion suo­si­tun ku­vaus­pai­kan liik­ku­mis­ra­joi­tus pu­hut­taa, kau­pun­kia huo­let­taa sen vai­ku­tus ve­to­voi­maan ja mat­kai­luun – "Sinne pitäisi ra­ken­taa riit­tä­vän kauas pe­sä­pai­kois­ta kat­se­lu­la­va"

23.04.2021 15:59
Tilaajille
Liikkumisrajoitus Pähkänänkalliolle ja Juhannuskalliolle jo huhtikuun alusta? – "Haukka on sopeutunut yllättävän hyvin vilkkaan matkailualueen sykkeeseen, mutta vaatii kuitenkin pesäpaikan läheisyyden rauhoittamista"

Liik­ku­mis­ra­joi­tus Päh­kä­nän­kal­liol­le ja Ju­han­nus­kal­liol­le jo huh­ti­kuun alusta? – "Haukka on so­peu­tu­nut yl­lät­tä­vän hyvin vilk­kaan mat­kai­lu­alueen syk­kee­seen, mutta vaatii kui­ten­kin pe­sä­pai­kan lä­hei­syy­den rau­hoit­ta­mis­ta"

01.03.2021 12:05
Tilaajille