ANSIOMERKIT: Katso ketkä Kainuun rajalta saivat an­sio­mer­kin vuo­si­päi­vä­nä

Eduskuntavaalit: Koil­lis­sa­no­mien vaa­li­ko­ne avautui – löydä sinulle sopivin ehdokas

Mainos: Mitä enemmän tiedät sitä helpommin äänestät, tilaa tästä Koillissanomat 2 kk 39,90 euroa

Paluumuuttaja
Kaisa ja Tapio Rättilä toteuttivat haaveensa paluumuutosta pieneen kylään Posiolle – kaukomaisema on parantunut mutta hiekka aiheuttaa harmaita hiuksia

Kaisa ja Tapio Rättilä to­teut­ti­vat haa­veen­sa pa­luu­muu­tos­ta pieneen kylään Po­siol­le – kau­ko­mai­se­ma on pa­ran­tu­nut mutta hiekka ai­heut­taa har­mai­ta hiuksia

29.07.2022 16:30 1
Tilaajille
Ensio Palosaari palasi maailmalta takaisin Kuusamoon – nyt hän soveltaa oppimaansa kaivoskeskusteluun ja muihin kuusamolaisten kiista-aiheisiin

Ensio Pa­lo­saa­ri palasi maail­mal­ta ta­kai­sin Kuu­sa­moon – nyt hän so­vel­taa op­pi­maan­sa kai­vos­kes­kus­te­luun ja muihin kuu­sa­mo­lais­ten kiis­ta-ai­hei­siin

22.04.2022 16:31 2
Tilaajille
"Tein Kuusamossa neljässä päivässä enemmän töitä kuin Oulussa kuukaudessa" – Liisa Isopoussu palasi Kuusamoon ja avasi oman kauneushoitolan

"Tein Kuu­sa­mos­sa nel­jäs­sä päi­väs­sä enemmän töitä kuin Oulussa kuu­kau­des­sa" – Liisa Iso­pous­su palasi Kuu­sa­moon ja avasi oman kau­neus­hoi­to­lan

01.12.2021 19:00
Tilaajille
Kuusamolainen Liisa näki matkaoppaana Espanjassa kuolemaa ja sai osakseen huorittelua – Lintukoto veti puoleensa ja nyt hän työskentelee parturi-kampaajana Kuusamossa: ”Olen kuitenkin tällainen metsän hippiäinen”

Kuu­sa­mo­lai­nen Liisa näki mat­ka­op­paa­na Es­pan­jas­sa kuo­le­maa ja sai osak­seen huo­rit­te­lua – Lin­tu­ko­to veti puo­leen­sa ja nyt hän työs­ken­te­lee par­tu­ri-kam­paa­ja­na Kuu­sa­mos­sa: ”Olen kui­ten­kin täl­lai­nen metsän hip­piäi­nen”

25.05.2021 11:37 1
Tilaajille
Päivi vietti 40 vuotta muualla, kunnes Kuusamo kutsui takaisin – Nyt fysioterapeutti vie toimintaansa luontoon: "Kaikki eivät halua kuntosalille"

Päivi vietti 40 vuotta muual­la, kunnes Kuusamo kutsui ta­kai­sin – Nyt fy­sio­te­ra­peut­ti vie toi­min­taan­sa luon­toon: "Kaikki eivät halua kun­to­sa­lil­le"

19.01.2021 19:00
Tilaajille
Leena Haataja muutti pikkutyttönä Ruotsiin perheensä mukana – kielivaikeudet vetivät hiljaiseksi, mutta ensimmäisistä kouluvuosista jäi silti hyvät muistot

Leena Haataja muutti pik­ku­tyt­tö­nä Ruot­siin per­heen­sä mukana – kie­li­vai­keu­det vetivät hil­jai­sek­si, mutta en­sim­mäi­sis­tä kou­lu­vuo­sis­ta jäi silti hyvät muistot

07.10.2020 17:00
Tilaajille
Tanssilavojen suosikkikappaleiden takaa löytyy nuotinlukutaidoton säveltäjä – Reijo Määttä palasi Kuusamoon 43 vuoden poissaolon jälkeen

Tans­si­la­vo­jen suo­sik­ki­kap­pa­lei­den takaa löytyy nuo­tin­lu­ku­tai­do­ton sä­vel­tä­jä – Reijo Määttä palasi Kuu­sa­moon 43 vuoden pois­sa­olon jälkeen

23.07.2020 04:00
Tilaajille