Juuri nyt: Ruka on vuoden Bike Park – näin ta­pah­tui pyö­räi­ly­puis­ton nousu hau­ku­tus­ta voit­ta­jak­si

Minne mennä: PaKa:n jää­kiek­ko­kau­si alkaa – kaikkea tätä ja paljon muuta on tar­jol­la Koil­lis­maan ta­pah­tu­mis­sa

Pääkirjoitus: Mihin suun­taan laiva lopulta kään­tyy?

Mainos: Syksyn supertarjouksena Koillissanomat Digi + Lehti 4 kk vain 59 €, tilaa tästä!

Palveluseteli
"Esimerkiksi kotipalvelutyötä voitaisiin tuottaa palvelusetelien kautta" – Posiolta puuttuu tuottajia, Kuusamossa seteleitä myönnetään miljoonilla euroilla

"E­si­mer­kik­si ko­ti­pal­ve­lu­työ­tä voi­tai­siin tuottaa pal­ve­lusete­lien kautta" – Po­siol­ta puuttuu tuot­ta­jia, Kuu­sa­mos­sa se­te­lei­tä myön­ne­tään mil­joo­nil­la eu­roil­la

09.10.2022 12:00
Tilaajille
Muutetaanko perhepäivähoito Kuusamossa yksityiseksi? Asian käsittely lautakunnassa siirtyi kuukaudella – "Tykkäämme työstä tosi paljon, ja tälle hoitomuodolle on tarvetta"

Muu­te­taan­ko per­he­päi­vä­hoi­to Kuu­sa­mos­sa yk­si­tyi­sek­si? Asian kä­sit­te­ly lau­ta­kun­nas­sa siirtyi kuu­kau­del­la – "Tyk­kääm­me työstä tosi paljon, ja tälle hoi­to­muo­dol­le on tar­vet­ta"

01.04.2022 11:00
Tilaajille
Omaishoitajien yhdistys tyytymätön siihen, että Taivalkoskella korotetaan palvelusetelin arvoa vain 10 prosenttia – "Mitä tulee maksamaan, jos 50 % omaishoitajista uupuu ja hoidettava tarvitsee nopeasti tehostettua palveluasumista?"

Omais­hoi­ta­jien yh­dis­tys tyy­ty­mä­tön siihen, että Tai­val­kos­kel­la ko­ro­te­taan pal­ve­lusete­lin arvoa vain 10 pro­sent­tia – "Mitä tulee mak­sa­maan, jos 50 % omais­hoi­ta­jis­ta uupuu ja hoi­det­ta­va tar­vit­see no­peas­ti te­hos­tet­tua pal­ve­lua­su­mis­ta?"

19.12.2021 12:00 1
Tilaajille
Omaishoitajien palveluseteleistä halutaan parempia – Taivalkoskella aloitteesta lisäselvittelyjä

Omais­hoi­ta­jien pal­ve­lu­se­te­leis­tä ha­lu­taan pa­rem­pia – Tai­val­kos­kel­la aloit­tees­ta li­sä­sel­vit­te­ly­jä

26.09.2021 16:01
Tilaajille