Posion kunta hel­pot­taa ase­ma­kaa­va-alueen ra­ken­ta­mis­ta, kun­nan­joh­ta­ja näyttää mallia os­ta­mal­la tontin – "Tällä het­kel­lä kat­se­lem­me ta­lo­ku­via"

Mainos: Tilaa tästä jat­ku­van ti­laa­jan etuna ys­tä­väl­le Koil­lis­sa­no­mat Digi alle puoleen hin­taan: 3 kk 14,90 €. Saat lahjan myös it­sel­le­si!

Pelastusvalmius

Kenestä tulee Kirsti Heik­ka­lan seu­raa­ja Posion pa­loa­se­mal­la? Uusi pääl­lys­tö­vi­ran­hal­ti­ja ta­voit­tee­na valita syksyn aikana – "Tässä on pakko edetä näin vai­heit­tain"

03.08.2021 11:00
Tilaajille

Posion pa­loa­se­mal­le kaa­vail­laan kolmea pa­lo­mies­tä, uusi or­ga­ni­saa­tio on kui­ten­kin vielä kesken – pa­lo­mes­ta­ri siirtyi pe­las­tus­lai­tok­sen toiseen virkaan

31.07.2021 04:00
Tilaajille

Po­siol­le han­ki­taan uusi säi­liö­sam­mu­tu­sau­to – vettä mahtuu yli kaksi kertaa niin pajon ny­kyi­seen tank­kiin

10.07.2021 17:00
Tilaajille

Alue­hal­lin­to­vi­ras­to pa­tis­taa pe­las­tus­lai­tos­ta li­sää­mään väkeä Po­siol­le – "To­del­la tiu­koil­la toki men­nään, mutta pe­riaat­tees­sa valmius juuri tällä het­kel­lä on AVI:n vaa­ti­mus­ten mu­kai­nen"

28.05.2021 04:00
Tilaajille

"Jä­reäm­mät konstit ovat kyllä varmaan pai­kal­laan" – Tai­val­kos­ken kunta haluaa AVI:lta sel­vi­tyk­sen pe­las­tus­val­miu­des­ta, lisäksi VPK perää asiaa kan­te­lul­la

07.05.2021 18:56
Tilaajille