Lapin pelastuslaitoksen Posion paloasema
Posion paloasemalle ei palkatakaan uutta palomestaria vaan kaksi 24 tunnin työvuorojen tekijää – " Sopimuspalokuntien rooli korostuu näissä järjestelyissä"

Posion pa­lo­ase­mal­le ei pal­ka­ta­kaan uutta pa­lo­mes­ta­ria vaan kaksi 24 tunnin työ­vuo­ro­jen tekijää – " So­pi­mus­pa­lo­kun­tien rooli ko­ros­tuu näissä jär­jes­te­lyis­sä"

22.11.2021 15:30
Tilaajille
Pellettikattila savusi lomakeskuksessa Posiolla

Pel­let­ti­kat­ti­la savusi lo­ma­kes­kuk­ses­sa Po­siol­la

09.11.2021 12:52
Tilaajille
Loisteputken kuristimen kärähtämisestä levisi käry omakotitalossa Posiolla – palokunta singahti paikalle

Lois­te­put­ken ku­ris­ti­men kä­räh­tä­mi­ses­tä levisi käry oma­ko­ti­ta­los­sa Po­siol­la – pa­lo­kun­ta sin­gah­ti pai­kal­le

30.10.2021 21:51
Tilaajille
Kenestä tulee Kirsti Heikkalan seuraaja Posion paloasemalla? Uusi päällystöviranhaltija tavoitteena valita syksyn aikana – "Tässä on pakko edetä näin vaiheittain"

Kenestä tulee Kirsti Heik­ka­lan seu­raa­ja Posion pa­loa­se­mal­la? Uusi pääl­lys­tö­vi­ran­hal­ti­ja ta­voit­tee­na valita syksyn aikana – "Tässä on pakko edetä näin vai­heit­tain"

03.08.2021 11:00
Tilaajille
Posion paloasemalle kaavaillaan kolmea palomiestä, uusi organisaatio on kuitenkin vielä kesken – palomestari siirtyi pelastuslaitoksen toiseen virkaan

Posion pa­lo­ase­mal­le kaa­vail­laan kolmea pa­lo­mies­tä, uusi or­ga­ni­saa­tio on kui­ten­kin vielä kesken – pa­lo­mes­ta­ri siirtyi pe­las­tus­lai­tok­sen toiseen virkaan

31.07.2021 04:00
Tilaajille
Aluehallintovirasto patistaa pelastuslaitosta lisäämään väkeä Posiolle – "Todella tiukoilla toki mennään, mutta periaatteessa valmius juuri tällä hetkellä on AVI:n vaatimusten mukainen"

Alue­hal­lin­to­vi­ras­to pa­tis­taa pe­las­tus­lai­tos­ta li­sää­mään väkeä Po­siol­le – "To­del­la tiu­koil­la toki men­nään, mutta pe­ri­aat­tees­sa valmius juuri tällä het­kel­lä on AVI:n vaa­ti­mus­ten mu­kai­nen"

28.05.2021 04:00
Tilaajille
Kestämätön tilanne Posiolla – Posion paloaseman henkilöstövajetta paikataan Rovaniemeltä vakihenkilöstön tekemillä ylitöillä

Kes­tä­mä­tön tilanne Po­siol­la – Posion pa­lo­ase­man hen­ki­lös­tö­va­jet­ta pai­ka­taan Ro­va­nie­mel­tä va­ki­hen­ki­lös­tön te­ke­mil­lä yli­töil­lä

04.02.2021 19:00
Tilaajille
Pelastustehtäviä vähemmän – Posion pelastuslaitos hälytettiin viime vuonna kotikunnan alueella erilaisiin pelastustehtäviin yhteensä sata kertaa

Pe­las­tus­teh­tä­viä vä­hem­män – Posion pe­las­tus­lai­tos hä­ly­tet­tiin viime vuonna ko­ti­kun­nan alueel­la eri­lai­siin pe­las­tus­teh­tä­viin yh­teen­sä sata kertaa

15.01.2021 15:00
Tilaajille
Vuoasta yli pursunnut kuuma paistos laukaisi palohälytyksen Posiolla

Vuoasta yli pur­sun­nut kuuma paistos lau­kai­si pa­lo­hä­ly­tyk­sen Po­siol­la

08.01.2021 16:36 2
Tilaajille
Ihmisen luultiin vajonneen heikkoihin jäihin Posiolla – Pelastuslaitos singahti paikalle

Ihmisen luul­tiin va­jon­neen heik­koi­hin jäihin Po­siol­la – Pe­las­tus­lai­tos sin­gah­ti pai­kal­le

05.12.2020 13:13
Tilaajille