Tuomio: Nis­sin­vaa­ran koulun suun­nit­te­li­ja va­hin­gon­kor­vauk­seen van­has­ta suun­nit­te­lu-ura­kas­taan

Joko luit: Pal­lo-Kar­hu­jen edustus aloit­taa jo pian val­mis­tau­tu­mi­sen ensi kauteen – Kai Puonti jatkaa pää­val­men­ta­ja­na

Toimittajalta: Onko di­gi­ta­li­saa­tio hyvä vai huono asia?

Mainos: Koillissanomat Digi talvitarjouksena 5 kk nyt vain 38,70 €! Tilaa tästä

Pentik Oy
Pentik Oy:llä kovia korjausliikkeitä: sulkee yhdeksän myymälää ja lisää vientiä – "Eletään vaikeita aikoja, mutta pitää vaan uskoa tulevaan"

Pentik Oy:llä kovia kor­jaus­liik­kei­tä: sulkee yh­dek­sän myy­mä­lää ja lisää vientiä – "E­le­tään vai­kei­ta aikoja, mutta pitää vaan uskoa tu­le­vaan"

02.11.2023 04:00 1
Tilaajille
Pentik oy:n toimitusjohtaja Riikka Wulff irtisanoutui tehtävästään – yrityksen pääomistaja Pasi Pentikäinen palasi perheyrityksen peräsimeen lokakuun alusta

Pentik oy:n toi­mi­tus­joh­ta­ja Riikka Wulff ir­ti­sa­nou­tui teh­tä­väs­tään – yri­tyk­sen pääo­mis­ta­ja Pasi Pen­ti­käi­nen palasi per­hey­ri­tyk­sen pe­rä­si­meen lo­ka­kuun alusta

17.10.2023 09:29
Tilaajille
Pentik alkoi valmistamaan uudelleen Kaamoskivi kynttilänjalkoja

Pentik alkoi val­mis­ta­maan uu­del­leen Kaa­mos­ki­vi kynt­ti­län­jal­ko­ja

24.09.2023 04:00
Tilaajille
Pentik satsaa Posiolla sijaitsevan keramiikkatehtaansa tuotantoon – Hallituksen uusi puheenjohtaja Marina Vahtola: "Keramiikkatehdas on kilpailuetu

Pentik satsaa Po­siol­la si­jait­se­van ke­ra­miik­ka­teh­taan­sa tuo­tan­toon – Hal­li­tuk­sen uusi pu­heen­joh­ta­ja Marina Vah­to­la: "Ke­ra­miik­ka­teh­das on kil­pai­lue­tu

01.07.2023 12:00
Tilaajille
Pentik kohtasi viime vuonna yleisestä maailmantilanteesta johtuvia haasteita – yritys julkaisi jo toisena perättäisenä vuotena vastuullisuuskatsauksen

Pentik kohtasi viime vuonna ylei­ses­tä maail­man­ti­lan­tees­ta joh­tu­via haas­tei­ta – yritys jul­kai­si jo toisena pe­rät­täi­se­nä vuotena vas­tuul­li­suus­kat­sauk­sen

14.06.2023 18:10
Tilaajille
Pentik takoi Posion yrityksistä parhaan tuloksen, omistajat ja johto tekivät hekin hyvän tilin – katso lista suurimmista yhteisöverojen maksajista

Pentik takoi Posion yri­tyk­sis­tä parhaan tu­lok­sen, omis­ta­jat ja johto tekivät hekin hyvän tilin – katso lista suu­rim­mis­ta yh­tei­sö­ve­ro­jen mak­sa­jis­ta

09.11.2022 18:08
Tilaajille
Elokuussa 80 vuotta täyttänyt Anu Pentik tekee edelleen kädet savessa töitä – Koillissanomat kävi katsomassa, miltä keramiikkataiteilijan tavallinen työpäivä näyttää

Elo­kuus­sa 80 vuotta täyt­tä­nyt Anu Pentik tekee edel­leen kädet savessa töitä – Koil­lis­sa­no­mat kävi kat­so­mas­sa, miltä ke­ra­miik­ka­tai­tei­li­jan ta­val­li­nen työ­päi­vä näyttää

03.10.2022 08:21
Tilaajille
Pentik sai keramiikkatehtaalleen Posiolle ympäristösertifikaatin ja teki ympäristölupauksen – "Olemme ottamassa käyttöön uudet vastuullisen suunnittelun ja hankinnan periaatteet."

Pentik sai ke­ra­miik­ka­teh­taal­leen Po­siol­le ym­pä­ris­tö­ser­ti­fi­kaa­tin ja teki ym­pä­ris­tö­lu­pauk­sen – "Olemme ot­ta­mas­sa käyt­töön uudet vas­tuul­li­sen suun­nit­te­lun ja han­kin­nan pe­riaat­teet."

25.03.2022 04:00 1
Tilaajille
Muotoilun valtionpalkinto keramiikkataiteilija Anu Pentikille – "Tämä on samalla palkinto yrityksen koko henkilökunnalle"

Muo­toi­lun val­tion­pal­kin­to ke­ra­miik­ka­tai­tei­li­ja Anu Pen­ti­kil­le – "Tämä on samalla pal­kin­to yri­tyk­sen koko hen­ki­lö­kun­nal­le"

17.11.2021 16:53 6
Tilaajille
Kuusamolaisella kuljetusliikkeellä oli viime vuonna yli 5 miljoonan verotettavat tulot, mutta veronmaksussa yhteismetsä piti ykköspaikan – taivalkoskelainen konepaja ei maksanut yhtään veroa 12,5 miljoonan liikevaihdosta

Kuu­sa­mo­lai­sel­la kul­je­tus­liik­keel­lä oli viime vuonna yli 5 mil­joo­nan ve­ro­tet­ta­vat tulot, mutta ve­ron­mak­sus­sa yh­teis­met­sä piti yk­kös­pai­kan – tai­val­kos­ke­lai­nen ko­ne­pa­ja ei mak­sa­nut yhtään veroa 12,5 mil­joo­nan lii­ke­vaih­dos­ta

11.11.2021 11:00 1
Tilaajille
Pentik neuvoo poistamaan bambuastiat käytöstä – haitallista ainesosaa sisältäviin tuotteisiin voi vielä törmätä jälleenmyyjillä ja kirpputorilla

Pentik neuvoo pois­ta­maan bam­buas­tiat käy­tös­tä – hai­tal­lis­ta ai­ne­so­saa si­säl­tä­viin tuot­tei­siin voi vielä törmätä jäl­leen­myy­jil­lä ja kirp­pu­to­ril­la

25.05.2021 14:37 1
Tilaajille
Sanni hakee Pentikille, Ellen K-Markettiin – Nuoret odottavat kesätöitä ja toivoa on: esimerkiksi Kuusamo hyväksyi 200 000 euron lisämäärärahan nuorten kesätyöllistämisen ja kesätyöpaikkatakuun toteuttamiseksi

Sanni hakee Pen­ti­kil­le, Ellen K-Mar­ket­tiin – Nuoret odot­ta­vat ke­sä­töi­tä ja toivoa on: esi­mer­kik­si Kuusamo hy­väk­syi 200 000 euron li­sä­mää­rä­ra­han nuorten ke­sä­työl­lis­tä­mi­sen ja ke­sä­työ­paik­ka­ta­kuun to­teut­ta­mi­sek­si

10.03.2021 04:00
Tilaajille
"Keramiikkatehdas Posiolla on sulaa hulluutta", sanoo Pentikin toimitusjohtaja Riikka Wulff – ja aikoo tuplata tuotannon

"Ke­ra­miik­ka­teh­das Po­siol­la on sulaa hul­luut­ta", sanoo Pen­ti­kin toi­mi­tus­joh­ta­ja Riikka Wulff – ja aikoo tuplata tuo­tan­non

22.02.2021 08:30
Tilaajille
"Matka ei ole aina ollut helppo" – posiolaisella Pentik Oy:llä on nyt 50 syytä juhlimiseen

"Matka ei ole aina ollut helppo" – po­sio­lai­sel­la Pentik Oy:llä on nyt 50 syytä juh­li­mi­seen

01.02.2021 19:00 2
Tilaajille