Katso kuvagalleria: Rukalla las­ket­tiin Eu­roop­pa cupin fi­naa­li­pai­kois­ta – his­to­rial­li­nen slo­pes­ty­le­kil­pai­lu näytti sekä lu­mi­lau­tai­lun että frees­kin parhaat puolet

Pääkirjoitus: Pre­si­dent­ti Sauli Nii­nis­tö ei usko, että arki meillä ra­ja­kun­nis­sa muuttuu Na­to-jä­se­nyy­den myötä

Eduskuntavaalit: Koil­lis­sa­no­mien vaa­li­ko­ne on avoinna – vielä ehdit löy­tä­mään sinulle so­pi­vim­man eh­dok­kaan

Mainos: Jakajaksi Kaleva Mediaan kesän ajalle - tutustu ja hae tästä

Anu Pentik
Elokuussa 80 vuotta täyttänyt Anu Pentik tekee edelleen kädet savessa töitä – Koillissanomat kävi katsomassa, miltä keramiikkataiteilijan tavallinen työpäivä näyttää

Elo­kuus­sa 80 vuotta täyt­tä­nyt Anu Pentik tekee edel­leen kädet savessa töitä – Koil­lis­sa­no­mat kävi kat­so­mas­sa, miltä ke­ra­miik­ka­tai­tei­li­jan ta­val­li­nen työ­päi­vä näyttää

03.10.2022 08:21
Tilaajille
Anu Pentik kertoo, mistä luovuus kumpuaa

Anu Pentik kertoo, mistä luovuus kumpuaa

30.09.2022 16:24 1
Tilaajille
Pentik tähtää Napapiirin kautta ulkomaille – perjantaina avattu myymälä toimii laboratoriona, jonka avulla ponnistetaan kansainvälisille markkinoille

Pentik tähtää Na­pa­pii­rin kautta ul­ko­mail­le – per­jan­tai­na avattu myymälä toimii la­bo­ra­to­rio­na, jonka avulla pon­nis­te­taan kan­sain­vä­li­sil­le mark­ki­noil­le

19.02.2022 14:00
Tilaajille
Uudisraivaajalle ansaittua tunnustusta – Anu Pentik palasi sorvinsa ääreen Posiolle jälleen yksi upea tunnustusmitali taskussaan
Kolumni

Uu­dis­rai­vaa­jal­le an­sait­tua tun­nus­tus­ta – Anu Pentik palasi sor­vin­sa ääreen Po­siol­le jälleen yksi upea tun­nus­tus­mi­ta­li tas­kus­saan

18.11.2021 04:00
Tilaajille
Muotoilun valtionpalkinto keramiikkataiteilija Anu Pentikille – "Tämä on samalla palkinto yrityksen koko henkilökunnalle"

Muo­toi­lun val­tion­pal­kin­to ke­ra­miik­ka­tai­tei­li­ja Anu Pen­ti­kil­le – "Tämä on samalla pal­kin­to yri­tyk­sen koko hen­ki­lö­kun­nal­le"

17.11.2021 16:53 6
Tilaajille
Voikukka koko loistossaan Anu Pentikin näyttelyssä Alussa oli siemen.

Voi­kuk­ka koko lois­tos­saan Anu Pen­ti­kin näyt­te­lys­sä Alussa oli siemen.

02.06.2021 19:15 1
Tilaajille
Anu Pentikin tarina Rovaniemen Teatteriin 11. syyskuuta – "Inhimillisyyden avulla pystymme teatterissakin kertomaan tarinoita tämänhetkisestä ja menneestä maailmasta"

Anu Pen­ti­kin tarina Ro­va­nie­men Teat­te­riin 11. syys­kuu­ta – "In­hi­mil­li­syy­den avulla pys­tym­me teat­te­ris­sa­kin ker­to­maan ta­ri­noi­ta tä­män­het­ki­ses­tä ja men­nees­tä maail­mas­ta"

15.04.2021 04:00 2
Tilaajille
Anu P. nostaa Posion maailmankartalle Rovaniemen Teatterin syyskauden suurteoksessa

Anu P. nostaa Posion maail­man­kar­tal­le Ro­va­nie­men Teat­te­rin syys­kau­den suur­teok­ses­sa

26.02.2021 17:05
Tilaajille
"Keramiikkatehdas Posiolla on sulaa hulluutta", sanoo Pentikin toimitusjohtaja Riikka Wulff – ja aikoo tuplata tuotannon

"Ke­ra­miik­ka­teh­das Po­siol­la on sulaa hul­luut­ta", sanoo Pen­ti­kin toi­mi­tus­joh­ta­ja Riikka Wulff – ja aikoo tuplata tuo­tan­non

22.02.2021 08:30
Tilaajille
"Ainoa, Riekkoa, Poroa, Vaniljaa, kaikenlaista" – 50-vuotiaan Pentikin posiolaisella fanilla Päivi Kiviojalla ei ole vielä kiintiö täynnä

"Ainoa, Riek­koa, Poroa, Va­nil­jaa, kai­ken­lais­ta" – 50-vuo­tiaan Pen­ti­kin po­sio­lai­sel­la fanilla Päivi Ki­vi­ojal­la ei ole vielä kiintiö täynnä

20.02.2021 11:00 1
Tilaajille
"Matka ei ole aina ollut helppo" – posiolaisella Pentik Oy:llä on nyt 50 syytä juhlimiseen

"Matka ei ole aina ollut helppo" – po­sio­lai­sel­la Pentik Oy:llä on nyt 50 syytä juh­li­mi­seen

01.02.2021 19:00 2
Tilaajille
Pentik lukeutuu koronakesän voittajiin – Posion matkailun lippulaiva Pentik-mäki on vetänyt tänä kesänä kymmeniä tuhansia matkailijoita

Pentik lu­keu­tuu ko­ro­na­ke­sän voit­ta­jiin – Posion mat­kai­lun lip­pu­lai­va Pen­tik-mä­ki on vetänyt tänä kesänä kym­me­niä tu­han­sia mat­kai­li­joi­ta

08.10.2020 04:00
Tilaajille
Pentikin brändi tunnetaan – Posiolainen perheyhtiö Pentik Oy on Suomessa ainoa isompi toimija, jolla on edelleen oma keramiikkatehdas

Pen­ti­kin brändi tun­ne­taan – Po­sio­lai­nen per­he­yh­tiö Pentik Oy on Suo­mes­sa ainoa isompi toi­mi­ja, jolla on edel­leen oma ke­ra­miik­ka­teh­das

17.08.2020 18:00
Tilaajille
Pentikillä edessä 50-vuotisjuhlavuosi – Koronakevät kiihdytti uudistumista

Pen­ti­kil­lä edessä 50-vuo­tis­juh­la­vuo­si – Ko­ro­na­ke­vät kiih­dyt­ti uu­dis­tu­mis­ta

25.06.2020 10:00
Tilaajille
Anu Pentik sai elämäntyöpalkinnon – Arctic Design Weekin (ADW) myöntämä palkinto jaettiin koronaviruksen vuoksi torstaina digitaalisesti

Anu Pentik sai elä­män­työ­pal­kin­non – Arctic Design Weekin (ADW) myön­tä­mä pal­kin­to jaet­tiin ko­ro­na­vi­ruk­sen vuoksi tors­tai­na di­gi­taa­li­ses­ti

20.03.2020 10:28
Tilaajille
Alexander Stubb lomaili Posiolla ja suitsuttaa paikkakuntaa estoitta: "Olen löytänyt täydellisen luonnonrauhan"

Ale­xan­der Stubb lomaili Po­siol­la ja suit­sut­taa paik­ka­kun­taa es­toit­ta: "Olen löy­tä­nyt täy­del­li­sen luon­non­rau­han"

20.01.2020 08:50
Tilaajille
Anu Pentikin elämäntarina näyttämölle – Kantaesitys Kouvolan Teatterissa syksyllä

Anu Pen­ti­kin elä­män­ta­ri­na näyt­tä­möl­le – Kan­ta­esi­tys Kou­vo­lan Teat­te­ris­sa syk­syl­lä

15.01.2019 19:25
Pentikiltä koe-erä tuotteita Japaniin - "Pentik sopii todella hyvin japanilaisille, jotka ihailevat pohjoismaista muotoilua"

Pen­ti­kil­tä koe-erä tuot­tei­ta Ja­pa­niin - "Pentik sopii todella hyvin ja­pa­ni­lai­sil­le, jotka ihai­le­vat poh­jois­mais­ta muo­toi­lua"

15.10.2018 09:00

Koil­lis­sa­no­mat aloitti sanalla tai lau­seel­la ja Anu Pentik jatkoi

06.10.2018 18:00
Kaamoskynttilöistä Yoko Ononkin suosimaan nahkatakkiin ja Aino-astiastosta uniikkiteoksiin –  Anu Pentik on nyt 76-vuotiaana haasteellisen työn edessä: "Se tulee olemaan elämäni mittavin työ"

Kaa­mos­kynt­ti­löis­tä Yoko Ononkin suo­si­maan nah­ka­tak­kiin ja Ai­no-as­tias­tos­ta uniik­ki­teok­siin –  Anu Pentik on nyt 76-vuo­tiaa­na haas­teel­li­sen työn edessä: "Se tulee olemaan elämäni mit­ta­vin työ"

06.10.2018 18:00