Tuomio: Nis­sin­vaa­ran koulun suun­nit­te­li­ja va­hin­gon­kor­vauk­seen van­has­ta suun­nit­te­lu-ura­kas­taan

Joko luit: Pal­lo-Kar­hu­jen edustus aloit­taa jo pian val­mis­tau­tu­mi­sen ensi kauteen – Kai Puonti jatkaa pää­val­men­ta­ja­na

Toimittajalta: Onko di­gi­ta­li­saa­tio hyvä vai huono asia?

Mainos: Koillissanomat Digi talvitarjouksena 5 kk nyt vain 38,70 €! Tilaa tästä

Pentik
"Ainoa, Riekkoa, Poroa, Vaniljaa, kaikenlaista" – 50-vuotiaan Pentikin posiolaisella fanilla Päivi Kiviojalla ei ole vielä kiintiö täynnä

"Ainoa, Riek­koa, Poroa, Va­nil­jaa, kai­ken­lais­ta" – 50-vuo­tiaan Pen­ti­kin po­sio­lai­sel­la fanilla Päivi Ki­vi­ojal­la ei ole vielä kiintiö täynnä

20.02.2021 11:00 1
Tilaajille
Posion matkailussa valmistaudutaan jo koronavirusepidemian jälkeiseen aikaan – Suomen kunnista Posiolla on suhteellisesti eniten ympäristösertifioituja matkailuyrityksiä – Jo puolet Posion matkailuyrityksistä on saanut Green Key -sertifikaatin

Posion mat­kai­lus­sa val­mis­tau­du­taan jo ko­ro­na­vi­rus­epi­de­mian jäl­kei­seen aikaan – Suomen kun­nis­ta Po­siol­la on suh­teel­li­ses­ti eniten ym­pä­ris­tö­ser­ti­fioi­tu­ja mat­kai­lu­yri­tyk­siä – Jo puolet Posion mat­kai­lu­yri­tyk­sis­tä on saanut Green Key -ser­ti­fi­kaa­tin

25.04.2020 15:19
Tilaajille
Anu Pentik sai elämäntyöpalkinnon – Arctic Design Weekin (ADW) myöntämä palkinto jaettiin koronaviruksen vuoksi torstaina digitaalisesti

Anu Pentik sai elä­män­työ­pal­kin­non – Arctic Design Weekin (ADW) myön­tä­mä pal­kin­to jaet­tiin ko­ro­na­vi­ruk­sen vuoksi tors­tai­na di­gi­taa­li­ses­ti

20.03.2020 10:28
Tilaajille
Anu Pentik valitsee Taito-Finlandia 2018-voittajan - "Itse olen elävä esimerkki käsityöharrastajasta, josta on kehittynyt taideteollisuusalan yrittäjä ja keramiikkataiteilija"

Anu Pentik va­lit­see Tai­to-Fin­lan­dia 2018-voit­ta­jan - "Itse olen elävä esi­merk­ki kä­si­työ­har­ras­ta­jas­ta, josta on ke­hit­ty­nyt tai­de­teol­li­suus­alan yrit­tä­jä ja ke­ra­miik­ka­tai­tei­li­ja"

13.11.2018 14:08
Pentikiltä koe-erä tuotteita Japaniin - "Pentik sopii todella hyvin japanilaisille, jotka ihailevat pohjoismaista muotoilua"

Pen­ti­kil­tä koe-erä tuot­tei­ta Ja­pa­niin - "Pentik sopii todella hyvin ja­pa­ni­lai­sil­le, jotka ihai­le­vat poh­jois­mais­ta muo­toi­lua"

15.10.2018 09:00

Koil­lis­sa­no­mat aloitti sanalla tai lau­seel­la ja Anu Pentik jatkoi

06.10.2018 18:00
Kaamoskynttilöistä Yoko Ononkin suosimaan nahkatakkiin ja Aino-astiastosta uniikkiteoksiin –  Anu Pentik on nyt 76-vuotiaana haasteellisen työn edessä: "Se tulee olemaan elämäni mittavin työ"

Kaa­mos­kynt­ti­löis­tä Yoko Ononkin suo­si­maan nah­ka­tak­kiin ja Ai­no-as­tias­tos­ta uniik­ki­teok­siin –  Anu Pentik on nyt 76-vuo­tiaa­na haas­teel­li­sen työn edessä: "Se tulee olemaan elämäni mit­ta­vin työ"

06.10.2018 18:00
Näistä Anu muistaa Pentikin vuosikymmenet

Näistä Anu muistaa Pen­ti­kin vuo­si­kym­me­net

06.10.2018 18:00
"Tuolla me leikimme", kerrotaan Kiinan taideakatemiasta Posiolla

"Tuolla me lei­kim­me", ker­ro­taan Kiinan tai­de­aka­te­mias­ta Po­siol­la

07.08.2018 17:00
Timisjärven kursseilla tutustutaan villiyrtteihin ja maalataan keramiikkaa -Taiteilijoiden töistä avataan näyttely Kuusankoskella

Ti­mis­jär­ven kurs­seil­la tu­tus­tu­taan vil­li­yrt­tei­hin ja maa­la­taan ke­ra­miik­kaa -Tai­tei­li­joi­den töistä avataan näyt­te­ly Kuu­san­kos­kel­la

08.06.2018 14:00
Anu Pentikin tarina teatterinäyttämölle – Äidittömäksi jääneestä pienestä tytöstä kasvoi haaveineen taiteilija, joka sitten lopulta onnistui saavuttamaan unelmansa

Anu Pen­ti­kin tarina teat­te­ri­näyt­tä­möl­le – Äi­dit­tö­mäk­si jää­nees­tä pie­nes­tä tytöstä kasvoi haa­vei­neen tai­tei­li­ja, joka sitten lopulta on­nis­tui saa­vut­ta­maan unel­man­sa

16.05.2018 09:00
Pentik-mäki kuhisi väen paljoudesta pääsiäisenä – Myymäläpäällikkö Leila Hautajärvi: ”Pääsiäisviikolla täällä kävi neljä tuhatta matkailijaa”

Pen­tik-mä­ki kuhisi väen pal­jou­des­ta pää­siäi­se­nä – Myy­mä­lä­pääl­lik­kö Leila Hau­ta­jär­vi: ”Pää­siäis­vii­kol­la täällä kä­vi ­nel­jä tuhatta mat­kai­li­jaa”

04.04.2018 10:30
Posion Arktinen keramiikkakeskus sai tunnustusta - Culture Eden in Finland -kilpailussa voiton vei Fiskars Village -ruukkiyhteisö Raaseporista

Posion Ark­ti­nen ke­ra­miik­ka­kes­kus sai tun­nus­tus­ta - Culture Eden in Finland -kil­pai­lus­sa voiton vei Fiskars Village -ruuk­ki­yh­tei­sö Raa­se­po­ris­ta

21.01.2018 05:00
”Täällä kuluu helposti pari tuntia” - Helsinkiläiset siskokset ihailivat Posion Pentik-mäen museoita, näyttelyitä ja myymälän tuotekattauksia

”Täällä kuluu hel­pos­ti pari tuntia” - Hel­sin­ki­läi­set sis­kok­set ihai­li­vat Po­sion ­Pen­tik-mäen mu­seoi­ta, näyt­te­lyi­tä ja myy­mä­län tuo­te­kat­tauk­sia

12.01.2018 16:00
Ota työhanskat mukaan ja osallistu talkoisiin: Posion keskustaan tehdään porukalla seinämosaiikki

Ota työ­hans­kat mukaan ja osal­lis­tu tal­koi­siin: Posion kes­kus­taan tehdään po­ru­kal­la sei­nä­mo­saiik­ki

08.12.2017 05:00
Anu Pentikistä Vuoden 2017 Käyttäytyjä

Anu Pen­ti­kis­tä Vuoden 2017 Käyt­täy­ty­jä

21.09.2017 11:34
Pentik-mäen kävijämäärät kasvoivat rajusti tänä kesänä - Heinäkuu tehtaanmyymälässä vuoden vilkkain kuukausi

Pen­tik-mäen kä­vi­jä­mää­rät kas­voi­vat rajusti tänä kesänä - Hei­nä­kuu teh­taan­myy­mä­läs­sä vuoden vilk­kain kuu­kau­si

16.09.2017 11:00
Pentikin Timisjärven taidekeskuksessa vilkas kesä – Katso kuvat!

Pen­ti­kin Ti­mis­jär­ven tai­de­kes­kuk­ses­sa vilkas kesä – Katso kuvat!

11.08.2017 11:00
Lumien keskellä odotetaan Pentik-mäelle vilkasta kesää

Lumien kes­kel­lä odo­te­taan Pen­tik-mäel­le vil­kas­ta kesää

23.05.2017 11:56
HS: Anu Pentikin näyttely rikkoo ennätyksiä Helsingissä

HS: Anu Pen­ti­kin näyt­te­ly rikkoo en­nä­tyk­siä Hel­sin­gis­sä

03.04.2017 17:18