Keramiikka
Tällaisia ovat Posion uudet sisääntulo-opasteet – Pikkutorin lähellä paljastetaan keramiikkataiteen keskittymä

Täl­lai­sia ovat Posion uudet si­sään­tu­lo-opas­teet – Pik­ku­to­rin lähellä pal­jas­te­taan ke­ra­miik­ka­tai­teen kes­kit­ty­mä

13.11.2020 04:00
Tilaajille
Keramiikka-alan kongressi siirrettiin – Posiolla ja Rovaniemellä alun perin tänä kesänä järjestettäväksi suunniteltu kansainvälinen keramiikka-alan kongressi on siirretty ensi vuoteen, heinäkuun viimeiselle viikolle

Ke­ra­miik­ka-alan kong­res­si siir­ret­tiin – Po­siol­la ja Ro­va­nie­mel­lä alun perin tänä kesänä jär­jes­tet­tä­väk­si suun­ni­tel­tu kan­sain­vä­li­nen ke­ra­miik­ka-alan kong­res­si on siir­ret­ty ensi vuo­teen, hei­nä­kuun vii­mei­sel­le vii­kol­le

09.09.2020 16:00
Tilaajille
Pentikillä edessä 50-vuotisjuhlavuosi – Koronakevät kiihdytti uudistumista

Pen­ti­kil­lä edessä 50-vuo­tis­juh­la­vuo­si – Ko­ro­na­ke­vät kiih­dyt­ti uu­dis­tu­mis­ta

25.06.2020 10:00
Tilaajille
Kansainvälinen keramiikka-alan kongressi ensi kesältä siirtyy seuraavalle vuodelle – Rovaniemellä ja Posiolla järjestettävä tapahtuma piti olla heinäkuussa

Kan­sain­vä­li­nen ke­ra­miik­ka-alan kong­res­si ensi kesältä siirtyy seu­raa­val­le vuo­del­le – Ro­va­nie­mel­lä ja Po­siol­la jär­jes­tet­tä­vä ta­pah­tu­ma piti olla hei­nä­kuus­sa

23.04.2020 13:40
Tilaajille
Bjarmia vei kuusamolaisen keramiikan Esplanadille - Yksi tuote on noussut selvästi muiden ylitse

Bjarmia vei kuu­sa­mo­lai­sen ke­ra­mii­kan Esp­la­na­dil­le - Yksi tuote on noussut sel­väs­ti muiden ylitse

28.02.2020 05:00
Tilaajille
Posio keramiikan kartalle – Kansainvälisen keramiikka-alan kongressin järjestettäväkseen saaneen Posion Arktisen Keramiikkakeskuksen yhteistyöpaikkakunnat Posio ja Rovaniemi valmistautuvat jo hyvää vauhtia ison tapahtuman järjestämiseen

Posio ke­ra­mii­kan kar­tal­le – Kan­sain­vä­li­sen ke­ra­miik­ka-alan kong­res­sin jär­jes­tet­tä­väk­seen saaneen Posion Ark­ti­sen Ke­ra­miik­ka­kes­kuk­sen yh­teis­työ­paik­ka­kun­nat Posio ja Ro­va­nie­mi val­mis­tau­tu­vat jo hyvää vauhtia ison ta­pah­tu­man jär­jes­tä­mi­seen

27.02.2020 05:00
Tilaajille