Otimme selvää: Kuu­sa­mon seu­ra­kun­ta­vaa­lien eh­do­kas­lis­tat jul­kais­taan maa­nan­tai­na, mutta ju­ri­dis­ta syytä pant­taa­mi­sel­le ei ole ollut

Toimittajalta: Sur­ma­no­ron nimen tarina on synkkä, kuten voit arvata

Luitko jo: Anu Pentik päästi toi­mit­ta­jan seu­raa­maan ta­val­lis­ta työ­päi­vään­sä, joka alkaa aina klo 5

Mainos: Lataa Koil­lis­sa­no­mat-so­vel­lus ja lue uu­tis­vir­taa pu­he­li­mes­sa tai tab­le­tis­sa - ohjeet tästä

Mainos: Paikallista tietoa ja ymmärrystä – tutustu Koillissanomiin 1 kk 1 €

Rivitalo
Kiinteistö Oy Posion Kartano haluaa purkaa lisää rivitalojaan – kunnan mielestä myös Hyväniemen ja Keskiposion kiinteistöille olisi parempi löytää ostaja

Kiin­teis­tö Oy Posion Kartano haluaa purkaa lisää ri­vi­ta­lo­jaan – kunnan mie­les­tä myös Hy­vä­nie­men ja Kes­ki­po­sion kiin­teis­töil­le olisi parempi löytää ostaja

02.09.2021 04:00
Tilaajille
Vuokratalot purkaa kuusi kiinteistöä Tolpanniemeltä – vuoden takainen tulipalo johtui huolimattomuudesta

Vuok­ra­ta­lot purkaa kuusi kiin­teis­töä Tol­pan­nie­mel­tä – vuoden ta­kai­nen tu­li­pa­lo johtui huo­li­mat­to­muu­des­ta

06.07.2021 08:22
Tilaajille
Sisäilmaongelmaiset ja purkukuntoiset rivitalot kävivät kaupaksi Posiolla – miten tämä on mahdollista?

Si­sä­il­ma­on­gel­mai­set ja pur­ku­kun­toi­set ri­vi­ta­lot kävivät kau­pak­si Po­siol­la – miten tämä on mah­dol­lis­ta?

10.02.2020 10:00
Tilaajille

Po­siol­le suun­nit­teil­la uusi ri­vi­ta­lo – asia tuodaan seu­raa­vaan kun­nan­hal­li­tuk­seen

27.11.2018 05:00

Aholan kou­lu­kiin­teis­tön vuoro ensi keväänä – "Ke­vääl­lä ra­ken­nus­ura­kat ovat hal­vem­pia"

05.10.2017 05:00
Neljä rivitaloa puretaan nyt maantasalle Posiolla – "Hometta ainakaan näistä ei ole löytynyt"

Neljä ri­vi­ta­loa pu­re­taan nyt maan­ta­sal­le Po­siol­la – "Ho­met­ta ai­na­kaan näistä ei ole löy­ty­nyt"

05.10.2017 05:00
Rivitalot nousevat kevättalveksi – Rakennustyöt Talonpojantien varrella on jo aloitettu

Ri­vi­ta­lot nou­se­vat ke­vät­tal­vek­si – Ra­ken­nus­työt Ta­lon­po­jan­tien var­rel­la on jo aloi­tet­tu

20.06.2016 11:00