studioravintola tundra
Puolen kilometrin päässä sijaitsevan ravintola Tundran yrittäjä: koiratarha olisi kuolinisku – "Jos huskytarha tulee, pitää aloittaa ravintolatoiminta alusta jossain muualla kuin Kuusamossa"

Puolen ki­lo­met­rin päässä si­jait­se­van ra­vin­to­la Tundran yrit­tä­jä: koi­ra­tar­ha olisi kuo­lin­is­ku – "Jos hus­ky­tar­ha tulee, pitää aloit­taa ra­vin­to­la­toi­min­ta alusta jossain muualla kuin Kuu­sa­mos­sa"

12.09.2018 09:00 0
Villiruokamestari ja vuoden 2017 yrittäjä Jarmo Pitkänen avaa Studio Tundran taidekahvilana heinäkuussa

Vil­li­ruo­ka­mes­ta­ri ja vuoden 2017 yrit­tä­jä Jarmo Pit­kä­nen avaa Studio Tundran tai­de­kah­vi­la­na hei­nä­kuus­sa

30.06.2018 09:00 0