Lentopallo: Naisten lii­ga­kau­si alkaa – Joko Pölkky Kuusamo nos­te­lee kannua?

Viikon kysymys: Milloin pysyvä lumi sataa Koil­lis­maal­le?

Mainos: Tilaa tästä jat­ku­van ti­laa­jan etuna ys­tä­väl­le Koil­lis­sa­no­mat Digi alle puoleen hin­taan: 3 kk 14,90 €. Saat lahjan myös it­sel­le­si!

Taivalkosken Kuohu

"Olen tätä lajia har­ras­ta­nut vuo­des­ta 65 eikä täl­lais­ta ole ollut kos­kaan"– suun­nis­ta­jat myrskyn kes­kel­lä Tai­val­vaa­ral­la, il­ta­ras­teil­ta soi­tet­tiin jo hä­tä­nu­me­roon

23.06.2021 16:08
Tilaajille

Ko­ri­kob­rat jäi Kuohun kynsiin – TaKun ty­töil­le mes­ta­ruus

19.05.2021 15:00
Tilaajille

Mi­nis­te­riö jakoi ke­hit­tä­mis­tu­kea ur­hei­lu­seu­roil­le – Posion Pyrintö ja tai­val­kos­ke­lai­set saavat osansa

27.04.2021 17:48
Tilaajille

Mä­ki­hy­pyn ja yh­dis­te­tyn Ho­pea­som­mat Tai­val­kos­kel­ta peruttu – kisat py­ri­tään jär­jes­tä­mään jou­lu­kuus­sa

20.03.2021 12:00
Tilaajille

Tai­val­kos­ken Kuo­hul­le ra­hoi­tus Po­ru­kal­la Pa­rem­paan -hank­keel­le – hank­keel­la hy­vin­voin­tia työt­tö­mil­le

17.02.2021 15:00
Tilaajille

Tai­val­kos­ken Kuohu hakee sih­tee­riä

06.02.2021 17:05
Tilaajille

Tai­val­vaa­ran Tapsan Cupissa runsas osan­ot­to – katso tästä tu­lok­set

06.02.2021 16:51
Tilaajille

Tai­val­kos­ken Kuo­hul­le avus­tus­ta

04.02.2021 04:01
Tilaajille

Tässä joukkue nuorten MM-ki­soi­hin – mukana koil­lis­maa­lais­ten seu­ro­jen ur­hei­li­joi­ta

02.02.2021 11:20
Tilaajille

Oinas kahteen kultaan ko­ti­ki­sois­saan – KEV:n hyp­pää­jät mi­ta­li­si­jo­jen ul­ko­puo­lel­le Tai­val­kos­kel­la

30.01.2021 16:43
Tilaajille

Tai­val­vaa­ra SM-ki­sa­näyt­tä­mö­nä tyhjän kat­so­mon edessä

27.01.2021 19:00
Tilaajille

An­na­mai­ja Oinas pis­teil­le yh­dis­te­tyn Con­ti­nen­tal Cupissa – nor­ja­lai­sel­le kolme voittoa

25.01.2021 10:40
Tilaajille

Jaakko Huo­vi­sen, 85, elä­män­työ kantaa edel­leen – ko­ri­pal­lon suosio jatkuu Tai­val­kos­kel­la

24.01.2021 11:00
Tilaajille

TaKulle 2000 euroa ja Met­sä-Vei­koil­le 25 000 euroa avus­tus­ta

22.01.2021 04:00
Tilaajille

Tapsan Cupin toinen kil­pai­lu hy­pät­tiin Tai­val­kos­kel­la – katso tästä tu­lok­set

16.01.2021 18:32
Tilaajille

Tai­val­kos­ke­lais­ko­ri­pal­loi­li­ja maa­jouk­kue­ryh­mäs­sä

15.01.2021 11:01 1
Tilaajille

Tai­val­vaa­ral­la hy­pät­tiin vuoden 2021 en­sim­mäi­nen mä­ki­kil­pai­lu – katso tästä tu­lok­set

02.01.2021 16:05
Tilaajille

Tai­val­kos­ken Kuohun uusi pu­heen­joh­ta­ja: kil­pai­le­mi­nen on luon­nol­lis­ta

13.12.2020 15:16
Tilaajille

Posion Kaa­mos­hiih­dot pe­rut­tu, Tai­val­kos­ken pien­mäen SM tam­mi­kuun lopulle

07.12.2020 13:35
Tilaajille

Tai­val­kos­ken ki­sa­jär­jes­tä­jiä koe­tel­laan: Suomen Cupin hiihdot ilman ylei­söä, lumen puute siirsi pien­mäen SM-ki­sat tam­mi­kuul­le

15.11.2020 19:16
Tilaajille