Toimittajalta: On­nel­li­suus koostuu useista eri pa­li­kois­ta – ei ole väärin unel­moi­da niistä kai­kis­ta

Mainos: Tutustu Koillissanomat Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Talkoolaiset
Anselmi Pitkäsen kolumni: Täysin poikkeuksellinen tapahtuma on järjestetty Kuusamossa jo 20 vuotta putkeen – tämä selvisi minulle, kun ensimmäistä kertaa olin mukana systeemin sisällä
Kolumni

Anselmi Pit­kä­sen ko­lum­ni: Täysin poik­keuk­sel­li­nen ta­pah­tu­ma on jär­jes­tet­ty Kuu­sa­mos­sa jo 20 vuotta putkeen – tämä selvisi mi­nul­le, kun en­sim­mäis­tä kertaa olin mukana sys­tee­min sisällä

15.12.2021 04:00 1
Tilaajille
Punainen viiva jakaa kulkijat – Ruka Nordicin kokeneet talkoolaiset ohjeistavat yleisöä pukeutumaan lämpimästi

Pu­nai­nen viiva jakaa kul­ki­jat – Ruka Nor­di­cin ko­ke­neet tal­koo­lai­set oh­jeis­ta­vat yleisöä pu­keu­tu­maan läm­pi­mäs­ti

25.11.2021 04:00
Tilaajille
Ruka Nordic jatkamassa vielä vuosia – vaan mistä löytyvät tulevaisuuden kuusamolaiset talkoolaiset?

Ruka Nordic jat­ka­mas­sa vielä vuosia – vaan mistä löy­ty­vät tu­le­vai­suu­den kuu­sa­mo­lai­set tal­koo­lai­set?

19.11.2021 04:00 4
Tilaajille
Lukijalta: Avoin kirje kuusamolaisille urheilun ystäville Erä-Veikkojen vastuuhenkilöiltä
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Avoin kirje kuu­sa­mo­lai­sil­le ur­hei­lun ys­tä­vil­le Erä-Veik­ko­jen vas­tuu­hen­ki­löil­tä

19.11.2021 04:00 1
Tilaajille
Onko hän paitsi Kuusamon, myös Suomen kovin talkoolainen? Vuotungin Seppo Pyy valittiin vapaaehtoiskisan kärkikymmenikköön

Onko hän paitsi Kuu­sa­mon, myös Suomen kovin tal­koo­lai­nen? Vuo­tun­gin Seppo Pyy va­lit­tiin va­paaeh­tois­ki­san kär­ki­kym­me­nik­köön

11.11.2021 04:00
Tilaajille
Yhden käden sormilla ovat laskettavissa ne talkoolaiset, jotka ovat olleet kaikissa 20 Nordicissa mukana – nyt keilahallilla kuvataan kisoissa talkoilleita taideteokseen

Yhden käden sor­mil­la ovat las­ket­ta­vis­sa ne tal­koo­lai­set, jotka ovat olleet kai­kis­sa 20 Nor­di­cis­sa mukana – nyt kei­la­hal­lil­la ku­va­taan ki­sois­sa tal­koil­lei­ta tai­de­teok­seen

07.09.2021 07:02
Tilaajille
Kelien puolesta parhaat kisat – Ruka Nordic onnistui poikkeusoloissakin

Kelien puo­les­ta parhaat kisat – Ruka Nordic on­nis­tui poik­keu­so­lois­sa­kin

30.11.2020 04:01
Tilaajille
Näin Kuusamon liikuntahalli muuttuu liigapelien areenaksi: talkoolaiset ahertavat tuntikausia, mutta portaat sentään siirtyvät paikalleen nappia painamalla

Näin Kuu­sa­mon lii­kun­ta­hal­li muuttuu lii­ga­pe­lien aree­nak­si: tal­koo­lai­set aher­ta­vat tun­ti­kau­sia, mutta portaat sentään siir­ty­vät pai­kal­leen nappia pai­na­mal­la

28.11.2020 15:48
Tilaajille
Aitaa nousee nyt kaksinkertainen määrä – Ruka Nordicissa liikutaan värikoodin mukaisia reittejä pitkin

Aitaa nousee nyt kak­sin­ker­tai­nen määrä – Ruka Nor­di­cis­sa lii­ku­taan vä­ri­koo­din mu­kai­sia reit­te­jä pitkin

26.11.2020 04:00
Tilaajille
Pudasjärven suviseuroihin valmistaudutaan jo lentokentän alueella – "Virkistysalueen puustolla on nyt hyvin tilaa ja valoa järeytyä kunnon petäjiköksi"

Pu­das­jär­ven su­vi­seu­roi­hin val­mis­tau­du­taan jo len­to­ken­tän alueel­la – "Vir­kis­ty­sa­lueen puus­tol­la on nyt hyvin tilaa ja valoa jä­rey­tyä kunnon pe­tä­ji­kök­si"

19.11.2020 13:02
Tilaajille