Mainos: Vielä ehdit hyö­dyn­tää ke­sä­tar­jouk­sem­me, tilaa Koil­lis­sa­no­mat tästä!

Turvavälit
Tutuilla keinoilla koronaa vastaan – kasvomaskien käyttö on selvästi lisääntynyt

Tu­tuil­la kei­noil­la koronaa vastaan – kas­vo­mas­kien käyttö on sel­väs­ti li­sään­ty­nyt

09.12.2020 17:50
Tornion joulu on vielä vaarassa – Johtava lääkäri vetoaa kaupunkilaisten malttiin pysyä poissa yleisöjoukoista

Tornion joulu on vielä vaa­ras­sa – Johtava lääkäri vetoaa kau­pun­ki­lais­ten malt­tiin pysyä poissa ylei­sö­jou­kois­ta

07.12.2020 17:48
Tilaajille
Kansalaisopiston tanssipareilla kepit turvaväleinä – tanssikursseille osallistuvista vain pariskunnat voivat tanssia käsikädessä

Kan­sa­lais­opis­ton tans­si­pa­reil­la kepit tur­va­vä­lei­nä – tans­si­kurs­seil­le osal­lis­tu­vis­ta vain pa­ris­kun­nat voivat tanssia kä­si­kä­des­sä

19.10.2020 04:00
Tilaajille
Päivittäistavarakauppa: Koronatartuntoja ei ole Suomessa voitu juurikaan jäljittää ruokakauppaan, turvaohjeiden noudattaminen yhä tärkeämpää

Päi­vit­täis­ta­va­ra­kaup­pa: Ko­ro­na­tar­tun­to­ja ei ole Suo­mes­sa voitu juu­ri­kaan jäl­jit­tää ruo­ka­kaup­paan, tur­va­oh­jei­den nou­dat­ta­mi­nen yhä tär­keäm­pää

01.10.2020 08:51
Kesäkuusta alkaen kirkossa istutaan harvassa: turvavällit käyttöön jumalanpalveluksissa

Ke­sä­kuus­ta alkaen kir­kos­sa is­tu­taan har­vas­sa: tur­va­väl­lit käyt­töön ju­ma­lan­pal­ve­luk­sis­sa

27.05.2020 15:00
Tilaajille