Joko luit: "Sil­loin räjähti rengas ja rupesi nä­ky­mään liek­ke­jä" – katso kuinka Posion pa­lo­mie­het tal­tut­ti­vat lii­ken­ne­pa­lon

Minne mennä: Ka­rao­ke­kar­ne­vaa­lit Ru­kal­la, nuo­ral­la­tans­sia Kuu­sin­ki­joen Myl­ly­kos­kel­la – katso Koil­lis­maan ta­pah­tu­mat

Toimittajalta: Mitä yh­teis­tä on Kuu­sa­mon Pal­lo-Kar­huil­la ja Man­ches­ter Ci­tyl­lä?

Mainos: Syksyn supertarjouksena Koillissanomat Digi 4 kk vain 29 €, tilaa tästä!

Kirkko
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Seppo Er­vas­tin lu­ki­ja­kir­je: Kirkko ei voi toimia vain ih­mis­ten mielten mukaan

01.09.2023 16:30 6
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Anja Hil­tu­sen lu­ki­ja­kir­je: Vai sekö tahraa kirkon mai­net­ta, että yhä vielä kes­kus­tel­laan samaa su­ku­puol­ta olevien vih­ki­mys­asias­ta

31.08.2023 11:00 2
Tilaajille
Tuomo Törmäsen vieraskolumni: Aloitteita tekemään – Uudistuminen lähtee yleensä liikkeelle ruohonjuuritasolta
Kolumni

Tuomo Tör­mä­sen vie­ras­ko­lum­ni: Aloit­tei­ta te­ke­mään – Uu­dis­tu­mi­nen lähtee yleensä liik­keel­le ruo­hon­juu­ri­ta­sol­ta

29.08.2023 04:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Jorma Kanasen lu­ki­ja­kir­je: Joko Kuu­sa­mon kirkon polton tabu murtuu?

25.08.2023 12:00 1
Tilaajille
Miten kirkko kuvittelee pitävänsä nuoret jäsenet mukana toiminnassa ja välttävänsä suuret kirkosta eroamisluvut, jos se ei päivitä ohjeitaan nykyaikaan?
Kolumni

Miten kirkko ku­vit­te­lee pi­tä­vän­sä nuoret jäsenet mukana toi­min­nas­sa ja vält­tä­vän­sä suuret kir­kos­ta eroa­mis­lu­vut, jos se ei päivitä oh­jei­taan ny­kyai­kaan?

25.08.2023 04:00 4
Tilaajille
Liki 340 000 euroa kirkkohallitukselta Taivalkosken kirkon remonttiin, velkaa joudutaan ehkä ottamaan silti satoja tuhansia: "Ilman lainarahaa remonttia on mahdoton toteuttaa"

Liki 340 000 euroa kirk­ko­hal­li­tuk­sel­ta Tai­val­kos­ken kirkon re­mont­tiin, velkaa jou­du­taan ehkä ot­ta­maan silti satoja tu­han­sia: "Ilman lai­na­ra­haa re­mont­tia on mah­do­ton to­teut­taa"

20.04.2023 04:00 1
Tilaajille
Kirkon keskusteluapu päivystää jouluna ja tarjoaa henkistä tukea

Kirkon kes­kus­te­lu­apu päi­vys­tää jouluna ja tarjoaa hen­kis­tä tukea

13.12.2022 15:01
Kuusamossa keskustaväki väläytti seurakuntavaalien keskeyttämistä: ”Sellaista vaihtoehtoa ei ole olemassa”, kirkkoherra huomauttaa – keskusta ei vielä tiedä, aikooko se valittaa hallinto-oikeuteen

Kuu­sa­mos­sa kes­kus­ta­vä­ki vä­läyt­ti seu­ra­kun­ta­vaa­lien kes­keyt­tä­mis­tä: ”Sel­lais­ta vaih­to­eh­toa ei ole ole­mas­sa”, kirk­ko­her­ra huo­maut­taa – kes­kus­ta ei vielä tiedä, aikooko se va­lit­taa hal­lin­to-oi­keu­teen

14.11.2022 17:10 7
Tilaajille
"Luulisin, että monikaan kavereista ei aio äänestää" – 27-vuotias Reetta äänestää seurakuntavaaleissa, koska ei halua vallan keskittyvän: Kuusamossa äänestysinto laskenut, Taivalkoskelle noussut

"Luu­li­sin, että mo­ni­kaan ka­ve­reis­ta ei aio ää­nes­tää" – 27-vuo­tias Reetta ää­nes­tää seu­ra­kun­ta­vaa­leis­sa, koska ei halua vallan kes­kit­ty­vän: Kuu­sa­mos­sa ää­nes­tys­in­to las­ke­nut, Tai­val­kos­kel­le noussut

08.11.2022 04:00
Tilaajille
Piispa Keskitalo kannustaa äänestämään vaaleissa: " Kirkko ei kysele jäsenkorttia silloin, kun se auttaa ihmisiä

Piispa Kes­ki­ta­lo kan­nus­taa ää­nes­tä­mään vaa­leis­sa: " Kirkko ei kysele jä­sen­kort­tia sil­loin, kun se auttaa ihmisiä

29.10.2022 10:38
Tilaajille
Kuolleisuus on Koillismaalla kasvussa – Hautauksia on ollut Kuusamossa tänä kesänä jopa jokaisena arkipäivänä

Kuol­lei­suus on Koil­lis­maal­la kas­vus­sa – Hau­tauk­sia on ollut Kuu­sa­mos­sa tänä kesänä jopa jo­kai­se­na ar­ki­päi­vä­nä

15.08.2022 04:00
Tilaajille
Taivalkosken kirkosta lähetetään sunnuntaina radiojumalanpalvelus: "Kaikki täytyy hyvissä ajoin miettiä ja kellottaa sekunnilleen"

Tai­val­kos­ken kir­kos­ta lä­he­te­tään sun­nun­tai­na ra­dio­ju­ma­lan­pal­ve­lus: "Kaikki täytyy hyvissä ajoin miettiä ja kel­lot­taa se­kun­nil­leen"

12.07.2022 04:00
Tilaajille
Kuusamon seurakunta saa ympäristödiplomin: "Olemme omalta osaltamme edistämässä Kuusamon luonnetta ympäristökaupunkina"

Kuu­sa­mon seu­ra­kun­ta saa ym­pä­ris­tö­dip­lo­min: "Olemme omalta osal­tam­me edis­tä­mäs­sä Kuu­sa­mon luon­net­ta ym­pä­ris­tö­kau­pun­ki­na"

06.07.2022 04:00 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Al­kai­sit­ko eh­dok­kaak­si seu­ra­kun­ta­vaa­lei­hin?

01.07.2022 12:00
Tilaajille
Tänään vietetään helatorstaita, jolloin "ruohokaan ei kasva" – mikä se oikein on ja mistä nimitys tulee?

Tänään vie­te­tään he­la­tors­tai­ta, jolloin "ruo­ho­kaan ei kasva" – mikä se oikein on ja mistä nimitys tulee?

26.05.2022 04:00
Tilaajille
Tuomo Törmäsen kolumni: Nyt on aika unohtaa pikkumainen nahistelu – nyt tarvitaan yhteistuntoa
Kolumni

Tuomo Tör­mä­sen ko­lum­ni: Nyt on aika unohtaa pik­ku­mai­nen na­his­te­lu – nyt tar­vi­taan yh­teis­tun­toa

21.03.2022 11:09
Tilaajille
Lukijalta: Mietin jo paluuta kirkon jäseneksi – sitten tuli jäävettä niskaan
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Mietin jo paluuta kirkon jä­se­nek­si – sitten tuli jää­vet­tä niskaan

18.02.2022 04:00 4
Tilaajille
Paavin luona vieraillut Oulun piispa Jukka Keskitalo: Kirkon pitää pyytää anteeksi saamelaisilta

Paavin luona vie­rail­lut Oulun piispa Jukka Kes­ki­ta­lo: Kirkon pitää pyytää an­teek­si saa­me­lai­sil­ta

18.01.2022 13:35
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Minne ovat hä­vin­neet en­ke­lit? – "Meidän on yhdessä luotava tilaa vä­lit­tä­mi­sel­le"

09.01.2022 04:00
Tilaajille