Toimittajalta: On­nel­li­suus koostuu useista eri pa­li­kois­ta – ei ole väärin unel­moi­da niistä kai­kis­ta

Mainos: Tutustu Koillissanomat Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Puolustusvoimat
Kenraalikunnassa tänä vuonna vain yksi ylennys – Katso tästä kaikki Pohjois-Suomen ja muun maan ylennykset

Ken­raa­li­kun­nas­sa tänä vuonna vain yksi ylennys – Katso tästä kaikki Poh­jois-Suo­men ja muun maan ylen­nyk­set

06.12.2023 00:01
Tilaajille
"Voimaloista kuuluu monenlaista ääntä, mutta minusta se ei ole häiritsevää" – Posiolla avattiin tuulipuisto,  uusien hankkeiden suunnitteluun vaikuttaa myös turvallisuustilanteen muutos

"Voi­ma­lois­ta kuuluu mo­nen­lais­ta ääntä, mutta minusta se ei ole häi­rit­se­vää" – Po­siol­la avat­tiin tuu­li­puis­to,  uusien hank­kei­den suun­nit­te­luun vai­kut­taa myös tur­val­li­suus­ti­lan­teen muutos

29.09.2023 04:00 3
Tilaajille
"Jos tulee tilanne eteen, kaikista huolehditaan" – Puolustusvoimat reserviläisiä myöten ja paikallisviranomaiset harjoittelivat yhdessä paikallispuolustusta Kuusamossa

"Jos tulee tilanne eteen, kai­kis­ta huo­leh­di­taan" – Puo­lus­tus­voi­mat re­ser­vi­läi­siä myöten ja pai­kal­lis­vi­ran­omai­set har­joit­te­li­vat yhdessä pai­kal­lis­puo­lus­tus­ta Kuu­sa­mos­sa

08.09.2023 16:30
Tilaajille
Paukkupatruunoita, pimeäharjoittelua ja yli tuhat sotilashenkilöä Kuusamossa – Vyötärö 23 -harjoitus keskittyy väestönsuojeluun ja evakuointiin

Pauk­ku­pat­ruu­noi­ta, pi­meä­har­joit­te­lua ja yli tuhat so­ti­las­hen­ki­löä Kuu­sa­mos­sa – ­Vyö­tä­rö 23 -har­joi­tus kes­kit­tyy väes­tön­suo­je­luun ja eva­kuoin­tiin

29.08.2023 13:29
Tilaajille
Kainuun prikaatin ja jääkäriprikaatin sotilasvalat ja -vakuutukset pidetään huomenna

Kainuun pri­kaa­tin ja jää­kä­ri­pri­kaa­tin so­ti­las­va­lat ja -va­kuu­tuk­set pi­de­tään huo­men­na

11.08.2023 14:31
Tilaajille
Markkasen Lauri ja Aki Kuusamosta, molemmat urheilukoululaisia

Mark­ka­sen Lauri ja Aki Kuu­sa­mos­ta, mo­lem­mat ur­hei­lu­kou­lu­lai­sia

31.05.2023 11:00 1
Tilaajille
Miten uusi Nato-side toimii crocseilla tai kumppareilla? Katso Koillissanomien testistä!

Miten uusi Na­to-si­de toimii croc­seil­la tai kump­pa­reil­la? Katso Koil­lis­sa­no­mien tes­tis­tä!

23.04.2023 04:00
Tilaajille
"Uskallan väittää parhaaksi sotilassiteeksi koko maailmassa" – Kuusamon Uistin teki uusiin Nato-suksiin siteet, jotka saa päälle ja pois rukkaset kädessä, lupaa toimitusjohtaja

"Us­kal­lan väittää par­haak­si so­ti­las­si­teek­si koko maail­mas­sa" – Kuu­sa­mon Uistin teki uusiin Na­to-suk­siin siteet, jotka saa päälle ja pois ruk­ka­set kä­des­sä, lupaa toi­mi­tus­joh­ta­ja

18.04.2023 13:27 2
Tilaajille
Näitkö taas Puolustusvoimien helikopterin Kuusamossa? Ei syytä huoleen, vakuuttaa everstiluutnantti: "Jotenkin meidänkin on päästävä sinne pohjoiseen"

Näitkö taas Puo­lus­tus­voi­mien he­li­kop­te­rin Kuu­sa­mos­sa? Ei syytä huo­leen, va­kuut­taa evers­ti­luut­nant­ti: "Jo­ten­kin mei­dän­kin on pääs­tä­vä sinne poh­joi­seen"

07.03.2023 11:00 1
Tilaajille
IS: Kuusamolainen kersantti Jyri Rundelin näytti hiihtämisen mallia amerikkalaissotilaille – joukot mukana pohjoisen paikallispuolustusharjoituksessa

IS: Kuu­sa­mo­lai­nen ker­sant­ti Jyri Run­de­lin näytti hiih­tä­mi­sen mallia ame­rik­ka­lais­so­ti­lail­le – joukot mukana poh­joi­sen pai­kal­lis­puo­lus­tus­har­joi­tuk­ses­sa

27.02.2023 14:01 1
Tilaajille
Puolustusvoimien helikopterit lentävät Kuusamossa Rukan eteläpuolella – kyseessä Utin jääkärirykmentin harjoitukset

Puo­lus­tus­voi­mien he­li­kop­te­rit len­tä­vät Kuu­sa­mos­sa Rukan ete­lä­puo­lel­la – ky­sees­sä Utin jää­kä­ri­ryk­men­tin har­joi­tuk­set

16.02.2023 04:00
Tilaajille
Näitkö viime päivinä sotilashelikoptereita Kuusamon taivaalla? Otimme asiasta selvää – Puolustusvoimat: "Kyse on olosuhdeharjoittelusta"

Näitkö viime päivinä so­ti­las­he­li­kop­te­rei­ta Kuu­sa­mon tai­vaal­la? Otimme asiasta selvää – Puo­lus­tus­voi­mat: "Kyse on olo­suh­de­har­joit­te­lus­ta"

16.02.2023 09:22 1
Tilaajille
Yölentoharjoitukset kuuluvat ja näkyvät myös Koillismaan taivaalla tammi-helmikuussa

Yö­len­to­har­joi­tuk­set kuu­lu­vat ja näkyvät myös Koil­lis­maan tai­vaal­la tam­mi-hel­mi­kuus­sa

10.01.2023 16:54
Tilaajille
Puolustusvoimat: Ennätysmäärä naisia suoritti vapaaehtoisen asepalveluksen vuoden 2022 aikana

Puo­lus­tus­voi­mat: En­nä­tys­mää­rä naisia suo­rit­ti va­paa­eh­toi­sen ase­pal­ve­luk­sen vuoden 2022 aikana

30.12.2022 16:04
Koillismaalla asuvista neljälle ylennys

Koil­lis­maal­la asu­vis­ta nel­jäl­le ylennys

06.12.2022 00:00
Tilaajille
Lapin, Karjalan ja Satakunnan lennostot harjoittelevat ensi viikolla – vilkasta lentotoimintaa myös Koillismaan yllä

Lapin, Kar­ja­lan ja Sa­ta­kun­nan len­nos­tot har­joit­te­le­vat ensi vii­kol­la – vil­kas­ta len­to­toi­min­taa myös Koil­lis­maan yllä

07.11.2022 15:06
Tilaajille
Kuusamolainen Niko Pirttijärvi kantoi rynnäkkökivääriä kertausharjoituksessa jo kolmatta kertaa – "Vähän keskitulosta parempi oli osumatarkkuus"

Kuu­sa­mo­lai­nen Niko Pirt­ti­jär­vi kantoi ryn­näk­kö­ki­vää­riä ker­taus­har­joi­tuk­ses­sa jo kol­mat­ta kertaa – "Vähän kes­ki­tu­los­ta parempi oli osu­ma­tark­kuus"

07.10.2022 16:30 1
Tilaajille
Kajaanin Lempi täyttyy nopeasti

Ka­jaa­nin Lempi täyttyy no­peas­ti

31.05.2022 04:00
Tilaajille
Vähän alle puolet EVA:n haastattelemista suomalaisista uskoo Puolustusvoimien pystyvän pysäyttämään Venäjän mahdollisen hyökkäyksen ilman ulkopuolista apua

Vähän alle puolet EVA:n haas­tat­te­le­mis­ta suo­ma­lai­sis­ta uskoo Puo­lus­tus­voi­mien pys­ty­vän py­säyt­tä­mään Venäjän mah­dol­li­sen hyök­käyk­sen ilman ul­ko­puo­lis­ta apua

12.05.2022 09:00
Tilaajille
Tuore tutkimus: Suomalaisten maanpuolustustahto korkealla – naisista yli kolmannes valmiita tarttumaan aseisiin

Tuore tut­ki­mus: Suo­ma­lais­ten maan­puo­lus­tus­tah­to kor­keal­la – nai­sis­ta yli kol­man­nes val­mii­ta tart­tu­maan asei­siin

03.05.2022 08:15